Finanse

Terminy rozliczeń

Terminarz rozliczania planowych godzin ponadwymiarowych i godzin płatnych zastępstw w roku szkolnym 2022/2023.

8) 27.03.2023-3.04.2023

9) 24.04.2023-21.05.2023

10) 22.05.2023-23.06.2023