NPRCz 2022

W 2022 roku realizujemy projekt mający na celu rozwijanie pasji czytelniczych. W ramach projektu zakupiliśmy 270 książek o łącznej wartości 4 tys. zł (z dotacji), dzięki czemu nasz księgozbiór wzbogacił się o nowości wydawnicze.  

Zrealizowaliśmy szereg działań promujących czytelnictwo, w tym 16 listopada zorganizowaliśmy  spotkanie autorskie z ks. dr Rafałem Pastwą (ze swoich środków). 

Poza tym został uporządkowany stary księgozbiór i utworzony bookrosing, z którego młodzież może korzystać o dowolnej porze.