Oferta dla dorosłych

Bezpłatna nauka dla dorosłych bez ograniczeń wiekowych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby dorosłe bez górnej granicy wiekowej.

W szkołach dla dorosłych można ubiegać się o 300+ w ramach rządowego programu DOBRY START (dotyczy słuchaczy spełniających warunki ustawowe - sprawdź, czy Ci przysługuje). Składanie wniosków tylko do 30 listopada.


Aktualny adres szkoły:
24-100 Puławy, ul. Norwida 8A


Nasze szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII

 • na podbudowie programowej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej

 • na podbudowie ZSZ - rozpoczynają LO od klasy drugiej

 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 3-letnim (6 semestrów)

 • profile z przedmiotami rozszerzonymi:
  - geografia/WOS
  - biologia/WOS
  - inne w zależności od zapotrzebowania

więcej o LO >> czytaj ...

Szkoła Policealna Nr 5

dla osób ze średnim wykształceniem, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych

 • nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 2-letnim (4 semestry) lub rocznym w zależności od profilu

 • dyplom w danym zawodzie uzyskuje się po zdaniu egzaminów z zakresu wymaganych kwalifikacji

 • aktualne profile:

planowane profile:

- technik bhp - 3 semestry
-
technik administracji - 4 semestry
-
technik turystyki na obszarach wiejskich -4 semestry (KKZ)
-
florysta -2 semestry (rekrutacja do listopada, zajęcia od lutego 2021)
-
asystent osoby niepełnosprawnej - za mało chętnych
-
opiekun osoby starszej - za mało chętnych

więcej o Szkole Policealnej >> czytaj ... [więcej]

Informacje dotyczące kształcenia w zawodach:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

 • forma kształcenia przygotowująca do uzyskania określonych kwalifikacji w zawodzie - więcej o KKZ

 • ulotka informacyjna o KKZ [ ulotka ]

Prace słuchaczy w zawodzie FLORYSTA: