Matura  dla LO

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2023 r.  

Na egzaminy maturalne najlepiej zgłosić się ok. 20-30 min. przed czasem rozpoczęcia egzaminu.
Prosimy zabrać ze sobą:

TERMIN PODSTAWOWY - część pisemna

(PP-poziom podstawowy, R-poziom rozszerzony, nf - nowa formuła 2023, sf - stara formuła -pozostali)

TERMIN PODSTAWOWY - część ustna

Pozostałe informacje, w tym terminy >> na stronie OKE Kraków

Terminy dla maturzystów

TERMINY EGZAMINÓW  MATURALNYCH 

nf - nowa formuła MATURA  2023

Dotyczy:

Informacje 

na stronie OKE: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528 

na stronie CKE:  Matura w formule 2023

Wymagania dla maturzystów:

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

sf - stara formuła MATURA 2015

Dotyczy:

Informacje na stronie OKE: Matura w formule 2015

Wymagania dla maturzystów:

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Przed maturą ...

Pamiętaj!
Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, czarne długopisy i inne przyrządy, które są dozwolone na egzamin z danego przedmiotu.


Prosimy zgłaszać się na ok. 30 min. przed  terminem rozpoczęcia egzaminu.
Egzaminy odbywają się w budynku RCKU przy ul. C.K.Norwida 8A (wejście główne do budynku)

Wskazówki do matury 2023  (webinary dla uczniów do obejrzenia)

Będziemy umieszczać linki do filmików o egzaminach maturalnych.

Matura poprawkowa

Maturzyści!

Informujemy, że świadectwa maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 14:30.
Deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu są przyjmowane w sekretariacie do 30 września do godz. 14:30.

Więcej o egzaminach:

Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać lub uzyskać mało satysfakcjonujący wynik. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Niezdana matura z jednego przedmiotu

Do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).

Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów

Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2022 r.

Poprawa wyniku egzaminu maturalnego

Osoby, które zdały maturę w 2021 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.

Termin poprawkowy matury 2022

Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

KONTAKT ze szkołą

Kontakt z sekretariatem szkoły w dni robocze w godzinach  8:00-14:00

Przed maturą ...