Informacje ogólne

Dla słuchaczy...

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) to szkoły dla dorosłych.

W Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna. Słuchaczy nie obowiązują żadne opłaty poza ustawowymi dla szkół publicznych.

W naszych szkołach zapewniamy miłą i serdeczną atmosferę. Słuchacze mogą liczyć na życzliwość oraz wsparcie nauczycieli w procesie edukacji.

Terminy i plany zajęć

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie według planów układanych odrębnie dla każdego zjazdu:

 • soboty i niedziele od godz. 8:30 (maksymalnie po 10 godzin lekcyjnych)

Terminy zjazdów na cały semestr oraz Plany zajęć/Egzaminów semestralnych umieszczamy w zakładce Plany CKU.

Prace semestralne kontrolne

Słuchacze z każdego przedmiotu powinni mieć wystawione co najmniej 2 oceny w trakcie semestru. Nauczyciele ustalają, co należy wykonać do zaliczenia semestru. Najczęściej są to prace kontrolne (zaliczeniowe) do wykonania na ocenę.

 • prace kontrolne należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem, napisać nr semestru oraz nazwę przedmiotu

 • prace składamy: bezpośrednio do nauczycieli, wysyłamy mailem na podany adres nauczyciela lub sekretariatu

 • można prace zostawiać w sekretariacie dla szkół RCKU w godzinach urzędowania

Egzaminy semestralne

 • na zakończenie każdego semestru odbywa się sesja egzaminacyjna

 • obowiązują egzaminy z każdego przedmiotu nauczanego w danym semestrze

 • egzaminy są w formie w formie pisemnej (język polski, języki obce, matematyka, wybrane przedmioty zawodowe) lub ustnej (pozostałe przedmioty)

ZASADY i TERMINY REKRUTACJI w zakładce Rekrutacja do szkół

Warto wiedzieć

 • dla naszych słuchaczy oferujemy podczas przerw bezpłatny serwis kawowy, dla chętnych wycieczki i inne formy integracji słuchaczy

 • funkcjonowanie szkół dla dorosłych w zakładce Vademecum słuchacza

SEKRETARIAT

W trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników prosimy o kontakt z nami:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@rcku.pulawy.pl

 • telefoniczny: 604-05 78 58 lub 604-054 709


 • Sekretariat w okresie roku szkolnego:

 • od poniedziałku do piątku: godz. 8:00 – 15:00

 • w soboty: 8:00 – 12:00 (sobota)

SEKRETARIAT dla szkół w czasie wakacji i ferii:

 • od poniedziałku do piątku - 8:00 - 15:00