CKU-konsultacje

Konsultacje przedmiotowe dla słuchaczy

Słuchacze CKU mają możliwość udziału w konsultacjach online czyli kontakt z nauczycielami w czasie rzeczywistym poprzez usługę MS Teams. Możemy założyć konta i dać dostęp do pakietu Office365, dzięki czemu każdy będzie mógł bezpłatnie korzystać z programów online: Word, Excel, Power Point, Teams)
Słuchacze, którzy chcą z nich skorzystać proszeni są o kontakt bezpośrednio z nauczycielami przedmiotowymi, z opiekunem semestru lub poprzez kwestionariusz poniżej:

<< kliknij w celu zgłoszenia się na konsultacje