2021/2022 - semestr 1

Najważniejsze wydarzenia w tym semestrze

31.08.2021 - kwaterowanie w bursie

31 sierpnia 2021 (wtorek) - godz. 16 czyli w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego:

 • uczniowie klas pierwszych - godz. 16:00 - 17:30

 • pozostali - od godz. 17:30

Zebranie z rodzicami wychowanków:

 • 31 VIII (wt) - godz. 17:00 w świetlicy

Uwaga! W zakładce Rekrutacja do bursy była zamieszczona lista przyjętych oraz lista rezerwowa.

 • Nowe stawki opłat za bursę podamy wkrótce. Czekamy na decyzję organu prowadzącego.

 • Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami, obowiązującymi w bursie od 1.09.2021:

Wystawa "Czytanie? Polecam..." (IX/X 2021)

Dzięki uprzejmości Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie - pani Grażyny Piotrowskiej oraz nauczyciela bibliotekarza z tej bursy - p. Teresy Rzepniewskiej, przez najbliższy miesiąc, w holu budynku RCKU w Puławach można podziwiać retrospektywną wystawę plakatów promujących czytanie. Plakaty te są owocem kilku edycji wojewódzkiego konkursu „Czytanie polecam”, organizowanego przez Bursę Szkolną Nr 1 w Lublinie.

Warto przyjrzeć się uważnie prezentowanym pracom, gdyż ukazują nie tylko świeże spojrzenie na problematykę popularyzowania czytania, ale również mogą inspirować do własnych działań plastycznych.

Czytanie rozwija, także pod względem kreatywnym. Pomaga patrzeć na świat wieloaspektowo. Ubarwia życie.

Jeśli po obejrzeniu wystawy – zechcesz podjąć wyzwanie i „wziąć kurs na czytanie” – zapraszamy do biblioteki (w każdy poniedziałek od 14.00 do 15.00 oraz we środy od 8.00 do 9.00). [FOTO z wystawy na holu bursy]


Wrzesień miesiącem Pamięci Narodowej.

W związku z upamiętnieniem i uczczeniem pamięci ofiar II Wojny Światowej, młodzież z naszej bursy zorganizowała wyjście pod pomnik

POLEGŁYM I POMORDOWANYM W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ 1939-1945

5 X 2021 Rajd

Z wielką przyjemnością informujemy, że 5X 2021 mieszkańcy bursy spędzili czas na pieszej wycieczce w stronę Parchatki. Głównym celem rajdu, była integracja pierwszoklasistów, wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek w ognisku.

12 X 2021

WYCIECZKA DO LUBLINA

Chociaż przez chwilę móc obcować z kulturą, to wielkie szczęście. Wycieczka do Lublina, to zawsze dobry pomysł. 12 X 21 wychowankowie bursy mieli okazję odwiedzić Muzeum Narodowe, Kaplicę Trójcy Św., Stare Miasto. Przyjemne chwile niestety mijają za szybko.


19 X 2021

Obchody dnia KEN w naszej bursie

19 X 2021

Wręczenie nagród z okazji rozstrzygnięcia testu podczas obchodów

XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

24 X 2021 odbył się mecz piłki nożnej. Walczyła

drużyna Bursy kontra drużyna Filii.

Obu drużynom dziękujemy za dobrą zabawę i niezapomniane doznania sportowe. Mecz wygrała drużyna Bursy. Gratulujemy!👍

ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE,

ZABRANIA SIĘ PRZYJAZDU I PRZEBYWANIA NA TERENIE BURSY OSÓB Z OBJAWAMI PRZEZIĘBIENIA

(KATAR, KASZEL, PODWYŻSZONA TEMPERATURA)


KONKURS

Serdecznie zapraszam do udziału w

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O HIV I AIDS

„CZY WIESZ, ŻE… - PIGUŁKA WIEDZY O HIV I AIDS”

Konkurs z zakresu wiedzy o HIV i AIDS w kategoriach do wyboru:

• praca literacka (e-mail do znajomego, dialog)

• praca plastyczna (plakat, ulotka)

• prezentacja multimedialna

• test wiedzy

O szczegóły proszę pytać wychowawczynię Justynę Woźną

SERDECZNIE ZAPRASZAM!


KONKURS „ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ?”

Zapraszam poszczególne grupy wychowawcze wraz z wychowawcami do udziału w konkursie

„ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ?”

Konkurs polega na przygotowaniu skarbonki grupowej, do której następnie zbieramy monety

1, 2, 5 groszy (można do tego również zaangażować rodziców i rodzeństwo).

Opisane (numer grupy) skarbonki grupowe składamy do pokoju wychowawców do 22 XI 2021 włącznie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Zapraszamy!


SERDECZNIE GRATULUJEMY„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”


20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku ten dzień wypada w sobotę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej, np. 19. listopada. Zapraszamy serdecznie do wspólnego obchodzenia rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dołączcie do UNICEF i świętujmy ten dzień razem!


Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Związku OSP RP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza

edycję 2021-2022 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych

tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.

Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć

szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach

ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę

historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki,

tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW GRUP. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zaproszenie do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Literacko – Plastycznym „Niezwykli, godni pamięci”.

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie !

Pamięć o przeszłości kształtuje przyszłość. Pragniemy zaprosić Młodzież wraz z Nauczycielami do intelektualnej i artystycznej przygody – Konkursu o Niezwykłych postaciach, szerzej nieznanych a godnych pamięci. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Lubelszczyzny historią najnowszą zapisaną w życiu i osiągnięciach osób związanych z naszym regionem. Osoby te znane są w małych środowiskach lokalnych, rodzinnych i zawodowych. Pragniemy poprzez konkurs przybliżyć szerszej publiczności wybitne, niezwykłe osoby godne pamięci. W tym roku przedstawiamy następujące osoby:

p. Halinę Szalkiewicz „Sylwię” społeczniczkę, pedagog, żołnierza AK, współpracowniczkę sztabu Inspektoratu AK Puławy, w okresie powojennym związaną z KUL,

p. Genowefę Baran „Grażynę” łączniczkę ściśle współpracującą z mjr Franciszkiem Jaskulskim „Zagończykiem, represjonowaną w okresie powojennym,

p. dr Waldemara Bednarskiego wybitnego historyka, pedagoga, społecznika, promotora historii lokalnej,

p. Bogusława Mierzejewskiego sportowca, trenera, promotora lekkiej atletyki, wychowawcy rzeszy utalentowanej sportowo młodzieży,

p. Zbigniewa Kosowskiego artystę malarza, pedagoga, promotora strzelectwa sportowego, znawcę historii lokalnej, twórcę lokalnego środowiska artystycznego,

p. Zenona Benickiego działacza NSZZ „Solidarność” , aresztowanego za organizację strajku w ZA Puławy w stanie wojennym, kolportera prasy podziemnej, zaangażowanego w emisję podziemnych audycji radiowych w stanie wojennym

p. Pawła Gembala poetę, tłumacza literatury węgierskiej, promotora młodego pokolenia artystów, twórcę kultury lokalnej,

p. Sławomira Pacia historyka pedagoga, promotora historii, społecznika, autora wielu publikacji z zakresu historii najnowszej.

Pamięć o przeszłości żyje, kiedy jest przekazywana. Przekazywana, kształtuje przyszłość. Mamy nadzieję, że poprzez literackie i artystyczne działania umożliwimy dzieciom i młodzieży kontakt z osobami niezwykłymi, godnymi pamięci

SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW GRUP. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!Pismo Wojewody Lubelskiego dot. Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia


21 Międzyinternacki

Konkurs wiedzy o AIDS i HIV rozstrzygnięty.

Serdecznie gratulujemy

Polinie Shalaijevie

za otrzymane wyróżnienie!

Apel Starosty Puławskiego i służb mundurowych o zachowanie bezpieczeństwa na lodzie

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo ludzi uprawiających różnorodne aktywności w zimie nad wodą, przy współpracy służb mundurowych - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Puławach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach - przygotowaliśmy kampanię informacyjną „Zachowanie bezpieczeństwa na lodzie”, skierowaną do wszystkich mieszkańców i gości powiatu puławskiego. Ze względu na położenie powiatu w sąsiedztwie dużych rzek oraz zbiorników wodnych, społeczność Ziemi Puławskiej, a zwłaszcza dzieci i młodzież, jest szczególnie narażona na będące przedmiotem projektu zagrożenia.

Jednym z elementów szeroko zakrojonej akcji są plakaty informacyjne. Dlatego w imieniu pani starosty Danuty Smagi zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wywieszenie na administrowanych przez Państwa portalach i mediach społecznościowych załączonego plakatu. Proszę także o ich przekazanie do współpracujących jednostek. Za pośrednictwem plakatów chcemy w przystępny sposób zwrócić uwagę mieszkańców na zimowe zagrożenia związane z wodą i lodem.

W imieniu pani Starosty oraz współpracujących służb serdecznie dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że nasze przedsięwzięcie ostrzegawcze przyniesie oczekiwane efekty i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Z poważaniem

Andrzej Wenerski

Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki


Posumowanie akcji "Ile waży św. Mikołaj?"

Do akcji przystąpiły trzy grupy wychowawcze IV, V, XII.

Grupa IV zebrała 13,07 zł. Ilość zebranych monet:

0,01 zł- 338 szt

0,02zł-157 szt

0,05- 131 szt

Grupa V zebrała 21,72 zł. Ilość zebranych monet:

0,01 zł- 535 szt

0,02zł-201 szt

0,05-247 szt

Grupa XII zebrała 4,96 zł. Ilość zebranych monet:

0,01 zł- 170 szt

0,02zł-58 szt

0,05-42 szt

28.01.2022 r przekazaliśmy na konto fundacji kwotę 39,75 zł

PODSUMOWUJĄC AKCJĘ

I MIEJSCE GRUPA V

II MIEJSCE GRUPA IV

III MIEJSCE GRUPA XII

ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ZDALNEJ I POWROCIE WYCHOWANKÓW DO BURSY.

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY!


Razem dla Ukrainy

Wychowankowie

!!!

Mobilizujemy się i organizujemy pomoc dla żołnierzy walczących na Ukrainie.

Potrzebnych jest bardzo dużo różnych sprzętów

i wyposażenia żołnierskiego.

To co jest w naszych możliwościach to: apteczki pierwszej pomocy - bandaże, plastry, woda utleniona, wata, gaza opatrunkowa, strzykawki, koce termiczne, leki - no-spa, aspiryna, paracetamol, sól fizjologiczna, latarki, suchy prowiant- konserwy, pasztety, żywność z długim terminem przydatności.

Bardzo na Was liczymy!!


Razem dla Ukrainy

Młodzież oraz byli i obecni pracownicy bursy włączyli się w pomoc naszym przyjaciołom z Ukrainy.

Dzięki naszym wspólnym staraniom udało się zebrać:

 • śpiwory, karimaty, koce,

 • asortyment apteczny,

 • ochraniacze na kolana i łokcie,

 • siatki maskujące,

 • latarki czołówki,

 • saperki,

 • kominiarki moro,

 • przedłużacz na szpuli,

 • ładowarka solarna,

 • maskotki.

Razem dla Ukrainy

Inwazja Rosji na Ukrainę jest traumatycznym przeżyciem dla nas wszystkich. W przypadku naszej młodzieży z Ukrainy, często przerażenie potęgowane jest dodatkowo strachem o najbliższych, którzy pozostali za wschodnią granicą. Wsparcie psychologiczne w trudnych chwilach jest bardzo istotne. Rozmowa z wychowawcą pomoże odzyskać równowagę i osiągnąć przynajmniej względny spokój. Zachęcamy każdego mieszkańca bursy , który czuje się przytłoczony lub przestraszony sytuacją w Ukrainie do rozmowy, do szukania profesjonalnej pomocy. Wszyscy mieszkańcy mogą uzyskać pomoc i wsparcie w tym trudnym czasie.


Razem dla Ukrainy


W dalszym ciągu zbieramy dary dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. Można je składać każdego dnia, przed pokojem wychowawców.Razem dla Ukrainy


W filii BURSY RCKU ( Aleja Partyzantów 28, Puławy)

gościmy rodziny z Ukrainy. Opiekuje się nimi i daje im bezpośrednie wsparcie nasza koleżanka , Luba. Sama pochodzi z Ukrainy, ale od siedmiu lat mieszka i pracuje w Puławach.

W filii jest już ponad 60 osób. - Niektóre rodziny się zmieniają, wyjeżdżają dalej, ale większość zostaje na stałe. Są to głównie dzieci, w wieku od roku do 14 lat mamami. Na miejscu mają wyżywienie, są też zajęcia dla maluchów. Przyjeżdżają również studentki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i mają specjalne zabawy dla dzieci. Grają z nimi, tańczą, oglądają bajki, a nawet uczą polskiego. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby pobyt tutaj przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.

Każdego, kto zapragnie wesprzeć uchodźców, zapraszamy najpierw do kontaktu telefonicznego, pod numerem telefonu 604 057 252Tradycje Świąt Wielkiej Nocy w bursie.

W naszej bursie kultywujemy tradycje Świąt Wielkiej Nocy.

We wtorek odbyły się zajęcia nt. "Niech wielkanocnym tradycjom stanie się zadość - polskie i ukraińskie zwyczaje".

Wychowanki w ramach przeprowadzonych również warsztatów przygotowały piękne świąteczne dekoracje i ozdoby.


„Ludzi dobrej woli jest więcej…”

Od kilku tygodni śledzimy z przejęciem informacje o sytuacji w dotkniętej wojną Ukrainie.

W tym trudnym czasie, możemy zauważyć siłę dobra – wiele inicjatyw niesienia pomocy obywatelom Ukrainy. Udostępnianie mieszkań i domów uchodźcom. Działania pomocowe zorganizowane przez mieszkańców Puław i okolicy w MOP Markuszów. Liczne zbiórki pieniędzy, żywności, odzieży i innych środków pomocy humanitarnej.

Także w naszej bursie realizowane są różnorodne działania dobroczynne na rzecz Ukraińców.

Chętnie podejmujemy współpracę w tym zakresie ze wszystkimi, którzy chcą podzielić się swoim sercem i czasem z osobami potrzebującymi wsparcia.

W poniedziałek, 11 kwietnia 2022r., naszą placówkę odwiedziła pani Marta Stelmach.

Wspólnie ze swoją rodziną, dostarczyła i przekazała dzieciom ukraińskim słodkie upominki przygotowane dla nich przez ludzi dobrej woli z Holandii. Dzieci bardzo ucieszyły się z niespodzianki.

A był to dopiero początek naszej dobroczynnej współpracy.


WAŻNE INFORMACJE

REKRUTACJA DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PODZIĘKOWANIA DLA MATURZYSTÓW

OBCHODY 3 MAJA

EMILIA ZAPARTA

laureatką Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Związku OSP RP

Wychowanka naszej Bursy z grupy III, prowadzonej przez Panią Marzenę Miturę została laureatką na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym Związku OSP RP. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu!

PODZIĘKOWANIA

W dniu 21.06.2022 r. w naszej Bursie odbyła się wyjątkowa uroczystość zakończenia roku szkolnego, połączona z podziękowaniami

za wieloletnią, liczoną w dziesiątkach lat, pracę dla Pana Dyrektora Wiesława Smyrgały.

W przygotowania zaangażowali się wychowawcy, młodzież polska i ukraińska. Nie zabrakło zaproszonych gości- byłych wychowawców i pracowników RCKU. Mogliśmy oglądać specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną ze wspomnieniami z historii naszej Bursy i pracy Pana Dyrektora. Były również występy wokalne, muzyczne w wykonaniu przedstawicieli młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz wychowawców. W trakcie uroczystości były podziękowania, życzliwe słowa, wspomnienia i śmiechy, życzenia i łzy wzruszenia. Nasze grono i młodzież jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za chwile spędzone razem, zza wspólne układanie naszych "bursowych puzzli". Teraz rozpoczyna Pan nowy etap życia, dlatego chcemy życzyć: samych sukcesów, powodzenia, radości z tego, co będzie Pan robił oraz znalezienia pasji w tym co przed Panem. Niech NOWE znaczy LEPSZE!

Wszystkim życzymy słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji!

bezpiecznewakacje

Podziękowania po zakończeniu aktywności zawodowej na stanowisku dyrektora dla Pana Wiesława Smyrgały

Po 22 latach zakończył kadencję na stanowisku dyrektora RCKU w Puławach, Pan Wiesław Smyrgała. W związku z tym faktem, składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie młodzieży. Jako dyrektor swym zaangażowaniem i oddaniem stworzył Pan warunki do wychowania i wykształcenia wielu pokoleń wychowanków. Niejednokrotnie udowodnił Pan, że wychowawca to człowiek, któremu warto ufać, na którym można polegać. Wychowankowie nie raz przekonali się, że jest Pan niczym dobry, zaufany Przyjaciel, któremu można się zwierzyć.Dziękujemy za koleżeńskość, wsparcie, doradztwo i współpracę przez te wszystkie lata spędzone razem w placówce. Mamy nadzieję, że zawsze miło Pan będzie nas wspominał.Najważniejsze jest spełnianie marzeń. Teraz będzie miał Pan znacznie więcej czasu, by je spełnić- powodzenia!Życzymy samych pogodnych i radosnych chwil oraz by nie zapomniał Pan o tym, że w wielu sercach wdzięczność za Pańskie zaangażowanie pozostanie na zawsze!Z wyrazami szacunkuPracownicy Bursy RCKU w Puławach