Procedura przyjęcia do bursy

na rok szkolny 2021/2022

PROCEDURY PRZY KWATEROWANIU

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią procedury:

  1. Do bursy przyjęty zostanie wychowanek zdrowy, którego rodzina jest zdrowa i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie, w obecności tylko jednego rodzica.

  2. Oświadczenie o stanie zdrowia wychowanka jest wymagane w dniu przyjazdu do bursy. Brak oświadczenia skutkuje nie przyjęciem wychowanka do bursy.

  3. Wzór oświadczenia znajduje się na tej stronie u dołu [plik w WORD lub w PDF].

  4. Kwaterowanie wychowanka do pokoju odbywać się będzie w reżimie sanitarnym (ochrona ust i nosa, rękawiczki).

  5. Przy wejściu głównym do budynku bursy obowiązuje dezynfekcja rąk oraz dopuszczamy możliwość mierzenia temperatury.

  6. Wychowanek do bursy może przywieźć ograniczoną, minimalną ilość rzeczy (na 5 dni pobytu).

  7. Kwaterowanie wychowanków odbywać się będzie wg poniższego planu:

KWATEROWANIE w dniu 31.08.2021

31 sierpnia 2021 (wtorek) - godz. 16 czyli w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego:

 • uczniowie klas pierwszych - godz. 16:00 - 17:30

 • pozostali - od godz. 17:30

Warunkiem zakwaterowania do bursy jest przywiezienie ze sobą oświadczenia podpisanego przez rodziców.

Wzór oświadczenia dostępny u dołu strony.

Uwaga!

Nowe procedury obowiązujące w trakcie pobytu w bursie są w trakcie opracowywania. Umieścimy je w zakładce "Aktualności bursowe".

Oświadczenie do pobrania i podpisania