Različitost je bogatstvo hrvatskog stanovništva

Svatko od nas je poseban i jedinstven - svi smo različiti ne samo fizički, nego i po svojim znanjima, vještinama, uvjerenjima. Naša različitost obogaćuje sredinu u kojoj živimo - razredni odjel, grad ali i cijelu domovinu.

1. Po čemu si ti poseban ili posebna? U čemu si najbolji / najbolja? U čemu si uspješan / uspješna? Na što si ponosan /ponosna?

2. Po skupinama ćete istražiti strukture hrvatsko stanovništva. Podijelite zadatke članovima skupine. Izvještaje izrađujete u S-bilješkama ili na Google Disku ili u bilježnici.

3. Izlaganje vaših izvještaja po skupinama. Planirajte izvještavanje 5 minuta po skupini.

4. kviz Kahoot