La 8a Internacia Himalaja Renkontiĝo 2009

La aranĝo de Nepala Esperanto-Asocio, ekde 1995 

Nepala Esperanto-Asocio sukcesis okazigi la 8an Internacian Himalajan Renkontiĝon de 26a de februaro ĝis 10 de marto, 2009. Por partopreni ĝin venis 23 geesperantistoj el 5 landoj : 12 japanoj, 5 koreoj, 3 danoj, 2 germanoj kaj 1 baratano. Dum la tuta programo akompanis ilin 9 nepalanoj.

La grupo, post interkona vespero kaj eta promeno tra historiaj kaj religiaj lokoj en la nepala ĉefurbo Katmando, veturis al centra montara regiono de la lando. Oni piedmarŝis tra  Beshisahar, Khudi, Ghalegaon, Bhujung, Pasgaun, Pakhurikot kaj Pokhara. En vilaĝoj, la IHR-anoj loĝis ĉe vilaĝanoj kaj ankaŭ ĝuis lokan kulturan progarmon de etnoj de Gurung.

Kunmanĝante, kunmarŝante kaj kundormante, la grupanoj dum unu semajno povis amikiĝi dank' al Esperanto. Ili ankaŭ diskutis pri Esperanto-movado en la mondo kaj en Nepalo. Samtempe, la gesamideanoj iom ekkonis la netuŝitan Himalajon, popolojn, kiuj loĝas en montoj kaj en valoj, iliajn lingvojn, dancojn, kantojn kaj diversajn aspektojn de indiĝena kulturo.

Post reveno de la grupo al Katmando okazis gaja internacia vespero, dum kiu la partoprenantoj prezentis esperanto-kantojn al la membroj.

Jxusa eldono de Nepali-Esperanto vortaro estas unu el gravaj eroj de tiu ĉi renkontiĝo. Razen Manandhar kompiladis ĝin ekde 1992, kiun
revizia E-komitato redaktis lastatempe.  La vortaron eldonis Nepala Esperanto-Asocio helpe de la financa subteno de UEA/KAEM. Oni kredas, ke la eldono de la unua E-vortaro grave kontribuos al plivigligo de la E-agado kaj disvastigo de Esperanto en Nepalo.

Ekde 1995 la Nepala Esepranto-Asocio okazigas IHR-ojn ĉiun duan jaron kaj dank' al ili jam vizitis Nepalon pli ol 100 geesperanstistoj el diversaj landoj. La IHR-oj ne estas komerca programo, tamen ili subtenas la lokan movadon finance, ĉar eĉ per eta profito la asocio gajnas.