Adresoj de NEspAnoj

Bonvolu helpi min gxisdatigi la adresojn

Ajit Joshi    .    .    .    .4487-602/r    ajit_ass@hotmail.com
Anup Babu Shrestha.    .    .4419-284    4441897    .    abshrestha@mailcity.com
Baburam    .    .    .    ..    .4219-844

Bhusan Aryal            .4442166   

CB Baniya    .    .    .    4256-090/o,4493-563

Deepa Maharjan    .    .    .        depamaharjan@yahoo.com
Deepak Gajurel    .    .    .    .4359-702
Deepak KC    .    .    .    .4249298/o    dkdai@hotmail.com
Dhruba Pokhrel    .    .    .    .4277-857/r
Geeta (Wagle)    .    .    .4352166
Gita Shrestha    .    .    .4356-273    .    .(neetu20@hotmail.com)

Hare Ram Bista            4430999
Indu Devi Thapaliya        4470-187    .    thapaliya_indu@hotmail.com
Indra Mainali    .    .    .4432-607    .    mainaliindra@hotmail.com

Keshav Ram Joshi, Dr    .    .4432-376    .    .
Kiran Jyoti Shrestha    .    .5531-977

Lila Bahadur Baniya        4256-909/o    4493-563/r    lilabaniya@hotmail.com

Mandira Ghimire    .    .    .4770-261    mandirajee@hotmail.com
Mukunda Pathik    .    .    .4351 564    .    mpathik@mail.com.np

Nabin Paudyal    .    .    .    .4466-175    .   
Nabin Subedi
Nabin Lal Shrestha.
Nara Bahadur Bhujel    .    .    .4219-830/r
Narendra Bhattarai    .    .    .4435853        .namrata83@hotmail.com
Narendra Manandhar        4267-465        narendramanandhar@hotmail.com
Nirmala Gautam            5537-252   
Nirab Kayastha    .    .    .4610549    .     nirab74@ntc.net.np , nirab74@yahoo.com

Phatik Paudel    .    .    .4441720.    .    p_phatik@hotmail.com
Philip Pierce    .    .    .    .430999/o    .nrc@wlink.com.np
Posh Raj Subedi    .    .    .4359-132/r    pos_subedi@hotmail.com
Pradip Kumar Paudyal    .        481012        .    pradippaudyal@yahoo.com
Prajwal Tamrakar.    .    .    .4531656/r    gee-tamo@hotmail.com
Prasansha Khaanal    .    .    .431743/r    uniteen-prasu@hotmail.com
Prashida Paudel            .    770-261   
Prakash Bhattarai    .    .    .4770-061    suprbatt@hotmail.com
Rabindra Roy                        royr8@hotmail.com

Razen Manandhar        .    5523286    razeno@gmail.com
Rustam Baniya.    .    .    .    .98510-26457    .rustambaniya@hotmail.com

Shree Prasad Shrestha    .    .    4350887/r    .    espdomo@wlink.com.np
Sreejana Joshi            470-187
Shreejana Maharjana    .    .4354-267   
Surendra Shah.    .    .    .434803/r    .surendra_shah@hotmail.com
Sunaina Suwal    .    .    .98510-41627    sunainasuwal@hotmail.com
Suraiya Suwal    .    .    .9810-41627    suraiyasuwal@hotmail.com
Suchitra Shrestha.    .    4228672    .    .