เพลงรำวงมาตรฐานและท่ารำเพลงรำวงมาตรฐานและท่ารำ

1. เพลงงามแสงเดือน
ใช้ท่า ชายและหญิง สอดสร้อยมาลา


UploadImage

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า   งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
เราเล่นเพื่อสนุก     เปลื้องทุกข์ให้วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ    เพื่อสามัคคีเอย.


วิดีโอสำหรับเพลงงามแสงเดือน

หน้าเว็บย่อย (1): เพลงชาวไทย
Comments