Ravinnekuormituksen vähentämiskeinoja vertaileva projekti

Tavoite: 30 % vähennys Suomessa Itämereen valuvista maatalouden ravinnepäästöistä (Valtioneuvoston periaatepäätös).

Tilanne: Itämeren ravinnepäästöjen vähentämisestä puhutaan enemmän kuin toimitaan.

Tehtävä: Selvitetään tehokkaimmat toimenpiteet ja ryhdytään seuraamaan, miten ne toteutuvat.


Itämeren suojeluohjelmia on kasapäin: Vesiensuojelun suuntaviivat 2015, alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja EU:n Itämeristrategia. Ikävä kyllä juuri ilmestynyt Valtioneuvoston Itämeri-selonteko ei kykene antamaan selkeää luetteloa niistä toimenpiteistä, joilla ravinnepäästöjä vähennetään. Millaisten toimenpiteiden avulla ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet voidaan todennäköisimmin saavuttaa?

Alla olevaan taulukkoon kokoamme tietoja Itämeren ravinnepäästöjen vähentämiseksi tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä. Taulukossa maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiskeinot on jaoteltu omille välilehdilleen nykyisen maatalouden ympäristötuen piirissä oleviin toimenpiteisiin sekä suunnitteilla oleviin maatalouden ympäristöpolitiikan muutoksiin. Yhdyskuntien jätevesien puhdistus on kolmannella välilehdellä.

Ravinnepäästöjen vähennyskeinot