בזכותם - ערכה להדרכה בנושא אזרחים ותיקים

מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך:
יום הקשיש הבינלאומי מצויין מידי שנה בתאריך ה-1 לאוקטובר.מערכת החינוך בסיוע המשרד לאזרחים ותיקים תציין השנה את "שבוע הקשיש במערכת החינוך" בתאריכים 10-15 לאוקטובר.
מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את המוריםלהקדיש זמן לנושא כבוד הזקן ומעמדו בחברה הישראלית בשיעורים ובפעילות כלל בית ספרית מגוונת. מתוך צורך לחיזוק מעמדו ודימויו של האזרח הוותיק בחברה הישראלית, ובפרט בקרב הדור הצעיר, אנו ממליצים לעסוק בנושאים הבאים :

• הערך "והדרת פני זקן"
• חיזוק הקשר הבין דורי
• תרומתו של האזרח הוותיק לחברה כיום
• תרומתו של האזרח הוותיק ביצירת התשתית עליה אנו חיים כיום
• מעמד הזקן בתא המשפחתי ובקהילה/חברה

אתר מורשת קהילות ישראלבזכותם - שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך
אתר המשרד לאזרחים ותיקים: http://www.vatikim.gov.il
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:21
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:21
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:20
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:19
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:19
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:16
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:16
Ċ
Orit Tati,
24 באוק׳ 2010, 9:15
Comments