โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ภาพกิจกรรมดำเนินงาน
การฝึกอบรมวิชาชีพ การเพราะเลี้ยงเห็ดลม - นางฟ้า      

 การฝึกอบรมวิชาชีพ การเพาะเลี้ยงเห็ดลมในขอนไม้                     การฝึกอบรมวิชาชีพ การเพราะเลี้ยงเห็ดลม - นางฟ้า 
                                                                                                        บ้านวังอ้อ  ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    
                                                                                                                    
       
https://photos.app.goo.gl/mMaGkByDZReE32Ch6                                           https://photos.app.goo.gl/V3vqUJAnGfscV99F9