Nieuws

Elk jaar heeft Ras een abonnement op de website van de  mooiste routeswww.mooisteroutes.nl  
Een ieder die wil inloggen op deze site kan contact opnemen met de secretaris van RAS:   info@ras-venlo.nlSOB Venlo 
SOB Venlo: SOB Venlo: De stichting voor senioren

Ras en BPA Venlo heeft de leden en huisgenoten, ouder dan 55 jaar, de mogelijkheid geboden om via RAS_BPA zich aan te melden bij SOB Venlo. SOB Venlo is een stichting die bestaat sinds 1972. Het hoofddoel SOB Venlo is het voorkómen van eenzaamheid van ouderen. Venlo telt inmiddels circa 35.000 senioren!

Hoe doet SOB dat?

· Zij zien als belangrijkste middel voor het voorkómen van eenzaamheid, dat mensen zich ergens bij aansluiten. Dat mensen een club of vereniging hebben waar ze regelmatig naar toe gaan. Een plek waar ze zich thuis voelen, waar ze vrienden en bekenden ontmoeten, waar ze een gezamenlijke bezigheid hebben. Om die reden ondersteunen we verenigingen voor senioren, die zich op een of andere manier richten op ontmoeting, ontspanning of beweging.

· Daarnaast richten zij zich nadrukkelijk op de senioren zelf. Onze achterban bestaat uit leden van de aangesloten verenigingen en uit donateurs.

Wat biedt SOB Venlo hun achterban?

· Jaarlijks de Senioren 55+ Bewaargids met informatie en aanbiedingen.

· Een servicepunt voor senioren met vragen, vooral gericht op het vinden van de juiste plek voor een antwoord.

· Jaarlijks de SOB Seniorenpas, die recht geeft op voordelen.

· Ons vast programma bevat seniorenzittingen voor carnaval en de seniorenmiddag op het zomerparkfeest.

· Naar gelang aanbod en mogelijkheden regelen wij gunstige toegang tot bijv. Venlose Revue, Blerickse Revue, Passiespelen, etc.

· Voordelen door middel van samenwerking met strategische partners:

o De Maaspoort

o Limburgs Museum

o CityCinema

o Bibliotheek Venlo

o Kasteeltuinen Arcen

o de Locht

o Museum van Bommel van Dam

· Voordelen door middel van samenwerking met Venlo Sportbedrijf.

· Mogelijkheden op het gebied van Sport en Bewegen.

Verdere informatie vind je op hun web site: www.sobvenlo.nl.

Degene die interesse getoond hebben vóór 1 februari 2018 zijn bij SOB aangemeld.

Het eerste jaar zal RAS Venlo de contributie betalen voor belangstellende.
*)
In het najaar zal u gevraagd worden of u verlenging wil of dat u afziet van lidmaatschap.*)
De kosten bedragen dan € 2,00 per jaar per persoon.*)

Als tegenprestatie voor de bijdrage van RAS Venlo verzoeken we u om geregeld een verslag (eventueel aangevuld met foto’s) aan onze website beheerder te sturen, zodat dit geplaatst kan op de website van RAS Venlo. www.ras-venlo.nl 

RAS_BPA leden en hun huisgenoten, van 55 jaar en ouder, kunnen zich aanmelden bij de secretaris,
-email adres: info@ras-venlo.nl

onder vermelding van:

m/v
voorletters:
roepnaam:
achternaam: 
eventueel gehuwd, dan meisjesnaam:
straat: 
huisnummer:
postcode:
plaats:
geboortedatum:
privé-email adres:
alleenstaand: ja of nee.

1 febr. 2018
Frans Dirkx

*) geldt niet voor BPA-leden!