Mededelingen

Jaarlijks willen wij als bestuur horen wat de leden wensen. Een nieuwe activiteit, zaken anders aangepakt, of meer communiceren. Hiervoor is de Jaarvergadering
De voorzitter, secretaris en penningmeester en de overige leden leggen dan middels verslagen, overzichten uit hoe de vereniging het laatste jaar heeft gedraaid en hoe we er financieel voorstaan. Jaarlijks worden dan ook 2 leden gevraagd om een kascontrole uit te voeren.
De leden van het bestuur treden om de drie jaar af. Leden kunnen zich voor de Algemene ledenvergadering melden als mogelijk nieuw bestuurslid.


Heeft u een aktiviteit! Beoefent u die samen met collega/s en zijn die ook lid van Ras Venlo!
Informeer het bestuur en mogelijk kan de vereniging een kleine bijdrage leveren in de kosten.