Contactgegevens


Secretariaat RAS-Venlo
e-mail: info@ras-venlo.nl
tel: 06-10036437
tel. kantoor: 088-1577023

Redactie RAS-blad
Frans Dirkx
e-mail: redactie@ras-venlo.nl
Inleveren kopij RAS-blad binnen de eerste 2 weken van de maand

Kortingenactie: www.kortingenactie-zuid.nl

Webmaster
e-mail: jackboom@ras-venlo.nl

Puzzelhoek
Belastingdienst Limburg/kantoor Venlo
Hogeweg 85, 5914 BC  Venlo
t.a.v. Jan Dorssers

Contributie (€ 9,- per jaar)
Penningmeester RAS-Venlo
Rekening nr.: IBAN NL54INGB0001418740

Voor alle info kunt u terecht op de websites van:
en