Home

Eindelijk RAS-Venlo heeft een nieuwe web-site, met dank aan Jack aan den Boom van BPA-Venlo. De oude web-site van RAS-Venlo voldeed niet meer aan de wensen van het bestuur. Hierop hebben we contact gezocht met BPA-Venlo of het mogelijk was om een web-site te bouwen waarin ook duidelijk de samenwerking met BPA-Venlo naar voren kwam. Zie hier het geweldige resultaat.
We gaan het komende jaar de web-site nog verder vormgeven. Dit zal gebeuren in de vorm meer en snellere informatie voorziening naar de leden toe. Ook zal er gekeken worden of we de activiteiten zo kunnen promoten dat nog meer leden van zowel RAS-Venlo als BPA-Venlo hieraan gaan deelnemen.

Jan Maas
Voorzittter


Heeft u op- of aanmerkingen, aanvullingen, wijzigingen etc. m.b.t. deze website:
Gaarne dan al uw reacties naar de webmaster: jackboom@ras-venlo.nl


Contactgegevens
klik HIER

Computervereniging PvCF


Er is belangrijk nieuws
klik HIER

let op!
Kijk regelmatig naar

alt