Documentació‎ > ‎

Muntatge

Esquema:

En primer lloc, es important fer l’esquema elèctric on quedi clarament indicat com hem d’enllaçar els components electrònics entre si.
Disseny del circuit imprès:

El segon pas és dissenyar el circuit imprès, és a dir, a partir de l’esquema elèctric,hem de situar com aniran connectats de forma real els diversos components electrònics, mitjançant línies de coure ( pistes ), simbolitzades per fils a l’esquema elèctric, de la manera més convenient.Impressió dels fotolits:

Una vegada tenim el circuit dissenyat i dibuixat (amb programes expressos), cal imprimir-lo sobre paper de transparència.


Aquestes transparències impreses, anomenades també fotolits, son
l’equivalent d’un negatiu en fotografia convencional, és a dir, serviran per plasmar en una placa de circuit imprès verge ( una cara amb coure i l’altra amb aïllant tipus fibra de vidre o baquelita) , el projecte dissenyat.
 Després les dues cares es pinten amb una pel·lícula fotosensible, que quan s’exposi a la llum quedarà velada (com una foto). Aquestes plaques ja “fotosensibilitzades” es poden comprar a les botigues especialitzades.

Insolat:


Un cop ja tenim la placa posem els fotolits per les dues cares
d’aquesta, i ho situem tot a la isoladora, que projecta llum sobre el circuit, deixant-lo esposat aproximadament uns vuitanta segons.Revelat:

Una vegada que tenim la placa insolada i la banyem en el revelador . Aquest revelador conté una sisena part del revelador concentrat a base de sosa càustica – molt corrosiva- , i cinc sisenes parts d’aigua.
El revelat dura entre quaranta-cinc i noranta segons,fins que la pel·lícula fotosensible ha desaparegut. Podem percebre la desaparició d’aquesta pel·lícula observant com la placa canvia de color, és a dir, que es veu nítidament la brillantor del coure.

Atacat:

Finalment ja podem iniciar el procés d’atacac. Aquest pas consisteix a introduir la placa en una solució formada per:

  • un terç d’aigua oxigenada ( H202 ) de 110 Volums (unes 10 vegades més concentrada que l’aigua oxigenada “normal” i per tant altament corrosiva!!)
  • un terç d’àcid clorhídric: (HCI) . Utilitzarem “Salfumant”, també altament corrosiu , que és un producte que es pot trobar a les drogueries, ja que és utilitzat de vegades per tal de realitzar neteges de sanitaris.
  • un terç d’aigua (H2O). Aquesta serveix per a diluir una mica la concentració de la mescla anterior.

El líquid atacador preparat, es “menja” el coure que ha quedat desprotegit al procés de revelat ( només coure que ha estat insolat) .La placa es manté dins de la solució fins que només quedin les pistes de coure, i per tant , fins que desaparegui la resta.


Acabat:Finalment, només resta rentar be la placa en aigua, per tal que desapareguin les restes de substancies químiques que la podrien deteriorar amb el pas del temps.

Un cop rentada, amb l’ajut de paper o de un tros de cotó, fregarem amb alcohol la cara de pistes de la placa per tal d’eliminar la pel·lícula fotosensible que encara les cobreix.

Mecanitzat:
Amb el taladrat dels punts on van soldats els components ( pads) el circuit estarà llest per a efectuar el seu muntatge
Comments