Inloopmiddag

Inloopmiddag in het Spuithuuske op 15-3-2018

Grote veranderingen voor de “leden” van de BPA, noodzaakte het bestuur de deelnemers bijeen te roepen.  Deelnemers, want leden kan de BPA statutair niet hebben, omdat de BPA een stichting is. Dankzij een goede opkomst en inbreng van de deelnemers weet het bestuur nu hoe de deelnemers over bepaalde, belangrijke zaken denken. De koffie en de vlaai waren goed. 

Door de verminderde subsidie zal het “normale” programma voor de deelnemers aangepast worden. Wij hebben domweg minder geld tot onze beschikking. Via een Powerpoint presentatie hebben de deelnemers kunnen zien hoe alles werkt. In de  presentatie was een mooi overzicht over de laatste 3 jaren, waarin de kosten duidelijk in beeld zijn gebracht. Dit heeft bij de aanwezige deelnemers veel onduidelijkheid weggenomen.  In de toekomst zal er ruimte zijn voor minder dure uitstapjes met een ander kostenpatroon, bijv. minder ‘dure’ gidsen. Missie geslaagd!! 

Bestuursleden: Wij zijn nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, liefst vanuit ‘Blauw’ voor een evenwichtiger verdeling. De functie van penningmeester is nog een cruciale post en de voorzitter zal opnieuw gekozen worden binnen het bestuur. Henk Ouwerling blijft als adviseur verbonden. 

Het bestuur gaat zich binnenkort beraden over de aanwijzingen, tips en meningen van de deelnemers. Op zaken zoals kerstpakket of een te geringe aanmelding bij activiteiten en het op het laatst afmelden  bij met name busreizen, gaf men ongezouten de mening.

Het bestuur kan hiermee aan de slag, maar zal over zeer belangrijke ingrepen toch weer de mening vragen. Zodoende hoopt men dat de deelnemers weer in grote getale aanwezig zullen zijn bij de activiteiten. 

Een kwestie is nog niet duidelijk, wie heeft een beter woord voor deelnemer? 

Wij, BPA, gaan ondertussen toch gewoon door!!