Abdulhakîm Arvasî ve Said Nursi

 
Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatı'nda " ihtiyar zat " rumuzlu işareti ile ilzam ettiği Seyyid Abdulhakîm Arvasî için 
aşağıda gösterilen cevaptaki bağlayıcı ifadeler daha sonra ilgili websitesinden kaldırılarak
ümmet-i Muhammed'in nazarından kaçırılmak istenmiştir.
 
"Güneş balçıkla sıvanmaz" atalar sözünün bir daha kanıtlanması için bu "ibret verici cevab"
ümmet-i Muhammed'in dikkatine getirilmiştir.
 
Sahiplerine utanç getiren bu cevapta ismi geçirilen Şeyh Şerafeddin Dağıstanî'nin
Said Nursi ile olan ilişkisi bu sitede ayrı başlık altında ele alınmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 
Comments