Κοπτοράπτες

 
 
 
 
SINGER 2832 K 041
 
Eπαγγελματικός κοπτοράπτης singer
 
-2βέλονος 4κλωστος
 
- κοπτοράπτης
 
-αυτολίπαντος
 
-6500 στροφών
 
-για ψιλά υφάσματα
 
-με οδηγό ταινίας
 
-Ιδανικός για επιδιορθώσεις ενδύματων
 
 
*******************************************************
 
 
 
 
SINGER 2842 K 065-5
 
Eπαγγελματικός κοπτοραπτης singer

- πόντου
 
-2βέλονος 5κλωστος
 
- Κοπτοράπτης
 
-6000 στροφών
 
-Αυτολίπαντος
 
-Με γαζί ασφαλείας του πόντου
 
-Για ψιλά-μεσαία υφάσματα
 
-Ιδανικός για εργαστήρια - φασόν
 
*******************************************************
 
 
 
 
SINGER 2842 K 087-5
 
επαγγελματικος κοπτοραπτης singer

- πόντου
 
-2βέλονος 5κλωστος
 
-koptorapths
 
-6000 στροφών
 
-Αυτολίπαντος
 
-Με γαζί ασφαλείας του πόντου
 
-Για χοντρά υφάσματα
 
 
*******************************************************
 
 
 
 
 
SINGER 2502
 
Eπαγγελματική  singer

 
-χαλάδικη
 
 
*******************************************************
Comments