หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

12 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าเทศบาลตำบลบางพลับ ถนนชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยขอให้เข้มงวดกวดขัน รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามหลัก 4 ห้าม 2 ต้อง ได้แก่ 4 ห้าม : ห้ามขับรถเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ห้ามโทรแล้วขับ ง่วงห้ามขับ 2 ต้อง : ต้องสวมหมวกกันน็อก และต้องคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

12 เมษายน 2560 เวลา 10.20 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ถนนราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยขอให้เข้มงวดกวดขัน รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามหลัก 4 ห้าม 2 ต้อง ได้แก่ 4 ห้าม : ห้ามขับรถเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ห้ามโทรแล้วขับ ง่วงห้ามขับ 2 ต้อง : ต้องสวมหมวกกันน็อก และต้องคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ในการนี้ นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด และนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ร่วมตรวจเยี่ยมและรับมอบเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป== UPDATE ==
ข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สรุปอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
(11-17 เมษายน 2560)


ข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดนนทบุรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000