หน้าแรก

ข่าวครูรพีพร

  • ศึกษาวิถีวัฒนธรรมเชียงคาน คณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักเรียนชุมนุมวัฒนธรรมไทย  จำนวน  30  คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานวิถีชีวิตดั้งเดิมของขาวเชียงคานท ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:31 โดย รพีพร พรหมศร
  • พรรษา คือ ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติธรรมอยู่วัดใดวัดหนึ่งโดยตลอดจะไปค้างคืนที่วัดอื่นไม่ได้ ข้อห้ามท ...
    ส่ง 24 เม.ย. 2555 04:55 โดย รพีพร พรหมศร
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  • ภัยพิบัติทางธรรมชาต1.docx   307กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 22:00 โดย รพีพร พรหมศร (เวอร์ชัน 2)
    ‎สาเหตุหรือตัวการที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ‎
  • แบบทดสอบ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์.docx   19กิโลไบต์ - 27 มี.ค. 2555 21:59 โดย รพีพร พรหมศร (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด


ปฏิิทนส่วนตัว