• Ranum Vandværk forsyner ca.625 forbrugere med rent drikkevand. 
  • Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. 
  • Fra værkerne oppumpes årligt ca. 100.000 kubikmeter vand til forbrugerne. 
  • Ranum Vandværk har 3 deltidsmedarbejdere 
  • Vandværket ledes af en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling  

               Vedtægter