קורס חובשים


לעיונכם חומרי לימוד בנושאי קורס החובשים.

אנטומיה

בשביל שיהיה קצת יותר סדר אז יש דף אנטומיה נפרד. בהצלחה לכולם במבחן.

נושאי הבחינה

חוברת עזר לחניך בקורס חובשים 2006

חוברת זו מקיפה חלק גדול מהנושאים של הקורס, אם כי חלקם אנו לומדים היום בצורה רחבה יותר. ניתן למצוא אותה פה (קובץ וורד). חוברת זו הייתה בשנים קודמת במקום ספר המצגות.

מונחים

זה המילון מונחים שסיפק איציק כוכב: מילון מונחים (יש גם קובץ לאופן אופיס).

תוכנית הקורס

ניתן למצוא את תוכנית הקורס בקובץ הזה (קובץ doc.).