БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)


Исихазам (Библиографија). У : Међународни научни симпосион 650 година саборског томоса (1351-2001) : Свети Григорије Палама у историји и садашњости. Србиње-Острог-Требиње 2001, стр. 169-200. (PDF 245 KB)

Hesychasm: An Annotated Bibliography. Edited by Sergey S. Horujy. Moscow 2004. – (Приказ). – Богословље, св. 1-2, година XLIX (LXIII), Београд 2004, стр. 257-258.

О српској редакцији старословенскога језика. - Годишњак, број 5, година V, Србиње 2006, стр. 93-103. (PDF 225 KB)

Допринос филолошких истраживања проучавању хришћанске културе код Срба у средњем веку. – Славистика, књ. X, Београд 2006, стр. 50-56. (РЕЗИМЕ)

Напомене о црквенословенском језику у Срба. – Црквене студије, год. III, бр. 3, Ниш 2006, стр. 299-305. (PDF 235 KB)

Структура Братковога минеја – Кратак преглед. – Археографски прилози, 26-27, Београд 2004-2005, стр. 109-122. (PDF 260 KB) 

З. Ранкович, К. Кончаревич: Межпредметные связи в обучении церковнославянскому языку в учебных заведениях Сербской Православной Церкви. - Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования: Материалы XV Международных Рождественских образовательных чтений. 31января-1 февраля 2007 г. / Отв. ред. И.В. Бугаева. – Москва : Кругъ 2007, с. 210-221. (PDF 134 KB)


Пројекат проучавања превода српских рукописних минеја. - Славистика, књ. XI, Београд 2007, стр. 126-131.

Месецослов Студијско-Алексијевског типика и памети светих у Јагићевим минејима и Братковоме минеју. - Црквене студије, год. IV, бр. 4, Ниш 2007, стр. 371-376.

О антифонима на „усапшој литургији“. - Црквене студије, год. V, бр. 5, Ниш 2008, стр. 223-226.

Укратко о транскрипцији црквенословенских текстова. - Годишњак, година VII, број 7, Фоча 2008, стр. 59-67.

Протојереј Сава Петковић и његов допринос српској славистици. - Славистика, књ. XII, Београд 2008, стр. 49-54.

Петар Ђорђић и његов поглед на савремени богослужбени језик у Срба. – Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Зборник радова научног скупа, књ. 3. (Приредио Б. Шијаковић). Београд: Православни богословски факултет 2008, стр.190-194.

Делатност Срба у XX веку на стандардизацији црквенословенског језика. – Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Зборник радова научног скупа, књ. 4. (Приредио Б. Шијаковић ). Београд: Православни богословски факултет 2009, стр. 86-90.

Узрасти светога Саве. – Стил, бр. 8, Београд 2009, стр. 119-126.

О појму TIPOS код светог апостола Павла. – Српска теологија данас: зборник радова првог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 29-30. маја 2009. (Уредник Б. Шијаковић ). Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ 2010, стр. 514-517. (Коаутор Милосав Вешовић).

Настава црквенословенског језика на Православном богословском факултету. – Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Зборник радова научног скупа, књ. 5. (Приредио Б. Шијаковић ). Београд: Православни богословски факултет 2010, стр. 183-187.

Предавачи Црквенословенског језика на Богословском факултету до Другог светског рата. – Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Зборник радова научног скупа, књ. 7. (Приредио Б. Шијаковић ). Београд: Православни богословски факултет 2010, стр. 73-78.

Нишки одломак минеја за октобар (14. век). – Црквене студије, год. VII, Ниш 2010, бр. 7, стр. 239-244.


Напомена: радови који садрже словне ознаке за које је потребан одређен фонт, и који стога не би били потпуно читљиви на веб-страницама, дају се у PDF формату. У том случају, направите десни клик миша на линк и одаберите "Save Link As..." за Mozilla Firefox, или "Save Target As..." за Internet Explorer. Сачувајте жељени документ на свом рачунару и користите независно од везе са интернетом.