ПОСЕТИТЕ НОВИ ВЕБ САЈТ НА АДРЕСИ:биографија

        Др Зоран Ранковић рођен је 1971. године у Пожаревцу. Дипломирао је на Богословском факултету СПЦ 1997. године. Исте године уписао је постдипломске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер «Наука о језику»), које је успешно окончао 2001. одбраном магистарског рада «Братков минеј – структура и записи» (ментор проф. др Радојица Јовићевић). У међувремену је засновао радни однос на Богословском факултету СПЦ у звању асистента приправника за Црквенословенски и Старословенски језик (фебруара 2000), да би након одбране магистарске тезе био изабран у звање и на радно место асистента за исте предмете (марта 2002). Наставно-научно веће Филолошког факултета Универзитета у Београду дало му је 2001. године сагласност за израду докторске дисертације «Палеографија, ортографија и језик Служабног минеја за септембар-октобар (XIV век)» под менторским руководством проф. др Радојице Јовићевића, коју је кандидат привео крају и одбранио априла 2006. године. За доцента на Православном богословском факултету изабран је 2007. године, а марта 2012. за ванредног професора.

Посетите интернет страницу на сајту Православног богословског факултета у Београду