หน้าบ้าน

 

My Favorites  
รู้จักกันก่อน
เว็ปไซด์นี้เป็นเว็ปไซด์ส่วนตัว ที่มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. บันทึกช่วยจำ สำหรับรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับนั้นจะได้ไม่สูญหาย เนื่องจากความหลงลืมที่อาจไม่ได้ค่อยได้ใช้งาน ดังนั้นผู้ใดที่หลงเข้ามา ถ้าเห็นว่าความรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ ก็สามารถนำไปใช้งานหรือต่อยอดความรู้ได้ครับ
3.