ราคา รางน้ำฝนสังกะสี

รางน้ำสังกะสี
ขนาด 4นิ้ว ราคาเมตรละ 200บาท
ขนาด 5นิ้ว ราคาเมตรละ 250บาท
ขนาด 6นิ้ว ราคาเมตรละ 320บาท
คิดราคาขั้นต่ำ 10เมตร มุมฉากคิดเป็น 1เมตร
ท่อน้ำ
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้ว        ราคาเมตรละ 200บาท
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง3 3/4นิ้ว  ราคาเมตรละ 200บาท
ณ.วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
ċ
Sunhakhot Iemnopmanee,
15 มิ.ย. 2554 00:04
ċ
IMG_1908.JPG
(3473k)
Sunhakhot Iemnopmanee,
7 ส.ค. 2554 23:53
Comments