מצגת


 תלמידים יקרים ,נא לצפות במצגת שלפניכם !

מצגת פתיחהמטרות היחידה :
1. שידע התלמיד להבחין בין הזמנים .
2. שידע התלמיד את ההבדלים בנטיית הפועל בזמנים שונים.
3. שידע התלמידים איך להטות את הפועל בזמנים שונים 
            ( עבר - הווה - עתיד - ציווי )
4. שידע התלמיד את המוספיות של כל בניין .
5. שידע התלמיד להשתמש נכון בלשון .

Comments