Kalender


Etter dere har funnet datoer som passer for dere går dere til Søknad om leie siden for å sende inn en søknad..Hvordan virker kalenderen:

Datoer som er ikke har markering er ledige og kan søkes på. Gul merking viser at dette er dagens dato...

Datoer som har blå merking UTLEID eller lignende er opptatt og kan derfor ikke velges...