Betingelser

Leietaker/sjåfør:

Leietaker må være fylt 25 år og innehaver av gyldig førerkort klasse C1, da
totalvekten overstiger 3500 kg. Førerkort med påskrift inntil 7500 kg godtas i Norge.
Det forutsettes erfaring med ferdsel av større bil.

Bestilling:

Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, samtidig innbetales xxxx kr. av depositum til konto: xxxx.xx.xxxx Dette er en bekreftelse på bestilling. Tilbakelevering til avtalt tid, rengjort, tanker tømt og uten uhell/skader, tilbakebetales depositumet uavkortet.

Ut/innlevering:

Ut og innleveringer er på lørdag.
Utlevering mellom 15:00 til 16:00
Innlevering mellom 09:00 til 12:00

Ved for sen tilbakelevering belastes 300,- for hver time, dersom annet ikke er avtalt. Bobilen skal være godt rengjort inn og utvendig, toalett og avfallstank skal være tømt. Bobilen skal leveres tilbake med full drivstofftank. Hvis ikke så belastes det med fylling etter dagens diesel-pris samt 100,- i ekspedisjonsgebyr.

Leietakers ansvar:

Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere/etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket. Bobilen er røykefri og dyrefri. Parkeringsbøter, ulovlige bompasseringer og lignende eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har oppgjort belastes leietaker i ettertid. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på 500,- Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med Randaberg Bobilutleie for å løse problemet. Erstatning for eventuelt redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som kun rapporteres ved tilbakelevering.

Avbestilling:

Ved eventuell avbestilling av leie, betales et gebyr på xxxx,- som går av innbetalt depositum.
Dersom avbestilling skjer mindre enn 21 dager før avreise, blir gebyret på 50% av avtalt leie, dersom vi ikke finner ny leietaker. Ved avbestilling mindre enn 5 dager før avreise må leien betales i sin helhet, hvis vi ikke finner ny leietaker.

Havari:

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari og lignende på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fås da uavkortet tilbake. Oppstår skade/feil underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse som er under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker, fås ingen refusjon.

Forsikring:

Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved ansvar eller kaskoskade må leietaker betale egenandel på inntil 15000,- pr. skade. Ved glasskade er egenandelen 3000,-
Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen. Det anbefales at leietaker tegner egen reise forsikring. Ved feil påfylling av drivstoff , bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for, og som ikke dekkes av kaskoforsikringen, må alle utgifter dekkes av leietaker. Bobilen er tilknyttet NAF, Viking eller lignende.

NB! VED SKADE MÅ DET FYLLES UT SKADEMELDING. DETTE GJELDER ALLE UHELL/SKADER UANSETT STØRRELSE!.

Leieprisen:

Leiesummen og resterende depositum skal være innbetalt på konto 10 dager før utlevering. Leieprisen er basert på at man ikke kjører over 1000 kilometer pr. uke. Utover det, betales 3.00,- kr. pr. kilometer. Dette avregnes ved tilbakelevering.

Depositum:

Depositum er xxxx,-. Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid, rengjort og uten skade, tilbakebetales depositumet uavkortet. Ved uhell/skade, mangel på rengjøring osv. belastes i hht. leieavtalen. Uhell/skade vil bli taksert/utbedret så fort det lar seg gjøre, avhengig av de aktuelle verksteder og utleie.

Rengjøring/tømming:

Bobilen skal leveres rengjort innvendig og utvendig. Ved manglende rengjøring belastes satsene som nevnt under.
- Utvendig vask : 500,-
- Innvendig vask : 1000,-
- Vask av kopper og kar : 350,-
- Tømming av toalett og gråvannstank : 1000,-
Bobilen skal vaskes med såpe og vann. Det skal ikke brukes kjemikalier, høytrykk eller vaskemaskin. Mikrofiber-kluter bør ikke brukes, da de gjør vinduer og andre plastflater matte.
Ellers gjelder tømming og vask i hht. Betingelser. Ønsker du at vi tar rengjøringen/tømmingen, skal dette avtales på forhånd.