Contactos do Rancho Folclórico de Montargil

Para contactar o Rancho use a informação abaixo

 
 
 Rancho Folclórico de Montargil
  APARTADO 2
  7425-999 MONTARGIL
 
Director Geral: Sergio Mendes
917360897

Coordenador Técnico: Lino Mendes
Tel: 916603660
 
                               Director Técnico: António Mendes
                                              Tel: 935086511                       

Director Adjunto José Luís Oliveira 
Tel: 913477271