Peoms سروده ها

     

    گزیده ای از شعرگونه ها:


·         تابستان

·         شبنواز

·         دستان کوچک شاعر

·         انتظار

·         شورانگیز

·         برزخ

·         نامه ای از یک شخص مرده

·         جابجا

·         آیه ی پشیمانی

·         در آغوش احتمال

·         وداع

·         نوروزانه

·         بوسه ی تاریک