Khatam Surah 38‎ > ‎

Shaad 1~88

{38}

SAD (1~88).

Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

 

1. Sad, demi Quran yang mempunyai peringatan !

2. Tetapi mereka yang kufur itu (adalah) dalam takbur dan perselisihan.

3. Beberapa umat sebelum mereka, kami telah binasakan dan maka mereka meminta pertolongan, pada hal bukan lagi waktu terlepas.

4. Dan mereka hairan atas kedatangan kepada mereka seorang pengancam dari (golongan) mereka, dan orang-orang kafir itu berkata; “ini seorang ahli seher, pendusta”.

5. “Apakah (patut) ia jadikan tuhan-tuhan itu tuhan yang satu (sahaja) ?  sesungguhnya (adalah) ini satu perkara  yang anih”.

6. Dan berangkatlah ketua-ketua dari  mereka (sambil berkata); “pergilah dan sabarlah atas tuhan-tuhan kamu, kerana sesungguhnya ini (adalah) satu (perkara) yang dikehendaki”.

7. “Kita tidak pernah dengar (ke’esaan Tuhan) ini di agama yang akhir, ini tidak lain melainkan satu bikinan”.

8. “Apakah (pantas) diturunkan peringatan itu atasnya dari antara kita ?” tetapi mereka dalam ragu-ragu tentang peringatan ku, bahkah mereka belum merasakan azab ku.

9. Atau disisi merekalah ada perbendaharaan rahmat tuhan mu yang gagah, yang sangant mengurnia ?

10. Atau kepunyaan mereka  kah kerajaan langit-langit dan bumi dan barang yang antara keduanya ? maka cubalah mereka naik pada sebab-sebab.

11. Suatu tentera disana  dari golongan-golongan akan hancur.

12. Telah mendustakan (Nabi-Nabi) sebelum mereka. Kaum Nuh  dan Aad dan Firaun yang mempunyai kerajaan yang teguh.

13. Dan Samud dan kaum Luth dan penduduk Aikah. Merekalah golongan yang bersekutu (menentang Rasul-Rasul).

14. Tiap-tiap (golongan itu) tidak lain melainkan dustakan Rasul-Rasul, maka telah pantaslah (atas mereka) azab ku.

15. Dan tidak (pula) mereka tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya  ulangan.

16. Dan mereka berkata; “hai Tuhan kami ! segerakan lah buat kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”.

17. Sabarlah atas apa yang mereka berkata, dan ingatlah (kepada) hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan-kekuatan, (sedang) sesungguhnya (adalah) ia orang-orang yang banyak kembali (kepada Allah).

18. Sesungguhnya kami mudahkan bagi nya gunung-gunung yang memuji (Tuhan) petang dan pagi.

19. Dan jika burung-burung hal keadaan nya terkumpul, tiap-tiap satu taat padanya.

20. Dan kami telah tegohkan kerajaan nya dan kami  beri kepadanya kebijaksanaan dan (ilmu) memutus hukum.

21. Dan sudahkah sampai kepada mu khabar orang-orang yang bermusuhan, tetakala mereka naik tembok merhab (panjat pagar) itu  ?

22. (Yaitu)  tetakala mereka masuk bertemu Daud, lalu ia karget melihat mereka.  Mereka berkata; “jangan lah engkau takut, (kami) dua orang yang berperkara, seorang dari kami mengenai nya seorang maka hukum lah antara kami dengan benar, dan jangan lah engkau melewati batas, dan pimpinlah kami kejalan yang lurus”.

23. “(Iaitu) sesungguhnya (orang) ini saudara ku, ia mempunyai sembilan puluh sembilan kambing betina, sedang aku mempunyai satu kambing betina sahaja. Tetapi ia berkata; “berikan lah dia kepada ku”, dan ia kalahkan daku dalam pertengkaran.

24. Ia jawab; “sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betina mu (dicampurkan) kepada kambing-kambing betinanya, dan sesunguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu, sebahagian nya mengenai akan sebahagian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, tetapi sedikit sekali mereka ini” dan Daud menyangka bahawa se nya kami uji dia, lalu ia minta perlindungan kepada Tuhan nya, dan ia tunduk rukuk dan kembali (kepadanya).

25. Maka kami beri kepada nya perlindungan itu, dan adalah bagi nya (darjat) yang hampir disisi kami dan tempat kembali yang baik.

26. “Hai Daud, sesungguhnya kami jadikan mu khalifah dibumi, maka berilah keputusan antara manusia dengan benar, dan janganlah  engkau turut hawa nafsu, kerana nanti ia sesatkan mu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah itu (adalah) bagi mereka azab yang keras lantaran mereka lupa kepada hari perhitungan”.

27. Dan tidak kami jadikan langit dan bumi dan barang yang diantara kedua nya itu sia-sia. Demikian lah sangkaan orang-orang yang kafir. Maka kecelakaan dari api (neraka, adalah) bagi orang-orang yang kafir.

28. Ataukah ( mereka sangka) kami anggap orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti mereka yang membuat rusuh dibumi, ataukah kami anggap orang-orang yang berbakti itu seperti mereka yang derhaka ?

29. (Ini) sebuah kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang diberkati supaya mereka perhatikian ayat-ayat dan supaya ingat orang-orang yang mempunyai fikiran.

30. Dan  kami kurniakan bagi Daud itu Sulaiman, sebaik-baik hamba, (kerana) sesungguhya ia sangat banyak kembali (kepada Allah).

31. (Ingatlah) dipertunjuk kan kepadanya, pada waktu petang, kuda-kuda yang berdiri atas tiga kaki yang  cepat larinya.

32. Maka ia berkata; “sesungguhnya aku cinta (sifat)  gemar kepada kebiakan (yang tersebab) dari mengingat Tuhan ku”, hingga ia terlindung d(belakang) tirai”.

33. (ia berkata); “kembalikan lah (kuda-kuda) itu kepada ku lalu mulai’, ia usap kaki-kaki nya dan tengkuk-tengkuk nya.

34. Dan sesungguhnya kami telah uji Sulaiman dan kami telah letakkan diatas kerusi nya satu badan, kemudain ia  kembali.

35. Ia berkata; “Hai Tuhan ku ! berilah perlindungan kepada ku. Dan kurniakan lah bagi ku kerajaan yang tidak layak bagi seorang sesudah ku, kerana sesungguhnya engkaulah yang sangat mengurnia”.

36. Maka kami mudahkan baginya angin yang bertiup dengan gampang menurut perintahnya kemana sahaja ia kehendaki.

37. Dan syaitan-syaitan, tiap-tiap pembina dan penyelam.

38. Dan beberapa (jin) yang lain dibelangu rantai-rantai.

39. Ini lah pemberian kami, maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak perhitungan.

40. dan sesungguhnya (adalah) baginya disisi kami (darjat) yang hambpir dan tempat kembali yang baik.

41. Dan ingatlah hamba kami Ayub, tetakala ia seru Tuhan nya; “bahawa  se nya aku disentuh oleh syaitan dengan kepayahan dan azab”.

42. “Hentak lah dangan kaki mu, ini tempat mandi yang dingin dan minuman”.

43. Dan kami kembalikan kepadanya ahli rumah nya dan bersama mereka sebanyak mereka, sebagai rahmat dari kami dan (sebagai) peringatan bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

44. “Dan ambillah dengan tangan mu ranting-ranting kayu dan pukulkan dengan itu, dan janganlah engkau menyalahi sumpah”, sesungguhnya kami  dapati dia sabar, (ia) sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia sangat banyak kembali.

45. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim dan Ishak dan Yakub yang mempunyai (pekerjaan) tangan dan fikiran-fikiran.

46. Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan, mengingat akhirat.

47. Dan sesungguhnya mereka disisi kami (adalah) dari orang-orang baik yang terpilih.

48. Dan ingatlah Ismail dan Ilyasa dan Zulkifli, kerana tiap-tiap (seorang dari mereka) dari orang-orang yang terpilih.

49. Ini satu peringatan, dan sesungguhnya (adalah) bagi  orang-orang yang berbakti itu tempat  kembali yang baik.

50. (Iaitu) syurga-syurga bagi kekalan yang dibuka pintu-pintu untuk mereka,

51. Hal keadaan mereka padanya bersandar, meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman.

52. Dan disisi mereka (adalah) (bidadari-bidadari) yang singkat pandangan, yang sebaya.

53. “Inilah apa yang  dijajikan kepada kamu buat hari perhitungan”.

54. “Sesungguhnya inilah kurnia kami, tidak ada baginya kehabisan”.

55. “Inilah (ganjaran kamu), dan sesungguhnya (adalah)  bagi orang-orang yang derhaka itu tempat kembali yang jelek”.

56. (Iaitu)  jahanam yang mereka akan masuki nya, maka alangkah jelek nya hamparan !.

58. Inilah, hendaklah mereka rasakan dia,  air mendidih yang bersangatan dan air dingin yang keterlaluan.

59. “ini puak yang berjejal-jejal masuk berserta kamu”,  tidak ada selamat datang buat mereka, sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

60. Mereka berkata (kepada ketua); “bahkan kamu (pun) tidak ada selamat datang buat kamu, kerana kamu telah sebabkan (seksaan) itu buat kami”, maka alangkah jelek tempat ketetapan itu ! .

61. Mereka berkata; “hai Tuhan kami ! siapa yang sebabkan (azab) ini buat kamu,  tambah kan lah baginya azab yang berganda dineraka”.

62. Dan mereka berkata; “mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari (golongan) orang-orang jahat “.

63. “(Yang) kita jadikan mereka ejekan atau apakah terplaing penglihatan-penglihatan (kita) dari mereka?”.

64. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar pertengkaran ahli neraka.

65. Katakan lah; “aku hanya seorang pengancam, dan tidak ada sebarang Tuhan malainkan Allah, yang tunggal, yang maha kuasa”.

66. “Tuhan bagi langit-langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, yang gagah, yang pengampun”.

67. Katakan lah; “yang demikian itu khabar yang besar”,

68. “Yang kamu berpaling daripadanya”,.

69. Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang golongan yang tertinggi, ketika mereka berbantahan.

70. Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahawa aku (ini) hanya seorang pengancam yang nyata.

71. (Ingatlah) tetakala Tuhan mu berakta kepada Melaikat “bahawa se nya aku hendak jadikan manusia dari tanah”.

72. “Maka apabila aku bereskan dia dan aku tiup padanya (sebahagian) dari ruh (bikinan) ku maka hendaklah kamu tunduk sujud baginya”.

73. Maka sujudlah Melaikat semua mereka sama sekali.

74. Kecuali iblis, ia sombong dan jadilah ia dari mereka yang kafir.

75. Ia berkata; “hai iblis ! apa yang menghalangi mu dari sujud kepada barang yang aku jadikan dengan kedua tangan ku ? apakah engakau sombong atau kah engkau dari (jenis) yang tinggi ?”.

76. Ia jawab; “aku lebih baik daripadanya, (kerana) engkau jadikan daku dari api dan engkau jadikan dia dari tanah”.

77. Ia berkata; “oleh iitu, keluarlah daripadanya, kerana engkau terkutuk”.

78. “Dan sesungguhnya adalah  atas mu laknat ku hingga hari pembalasan”.

79. Ia berkata; “Hai Tuhan ku ! jika demikian, berilah tempoh bagi ku hingga hari mereka dibangkitkan”.

80. Ia berkata; “maka sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempoh”.

81. “Hingga hari waktu yang termaklum.

82. Ia berkata; “oleh itu, demi kemuliaan mu ! sesungguhnya aku akan sesatkan mereka semua nya”.

83. “Kecuali, dari antara mereka, hamba-hamba mu yang dibersihkan”.

84. Ia berkata; “maka kebenaran, dan kebenaran aku katakan”,

85. “Sesungguhnya aku akan penuhkan jahanam dengan (jenis) mu dan dengan siapa-siapa yang turut mu dari antara mereka, sekelian”.

86. Katakan lah; aku tidak meminta apa-apa upah dari kamu atas (ejekan) itu, dan bukan lah aku dari mereka yang membikin-membikin sendiri.

87. “Tidak ada ia melainkan peringatan bagi makhluk”,

88. “Dan sesungguhnya kamu akan dapat tahu (kebenaran) khabar nya sesudah satu masa”.

 

 

Comments