10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ


เป็น 10 วิธิที่เริ่มต้นจากตัวเรา
1. รักษารถยนต์ ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลง มีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วย
2. ควรใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษทิชชู
                                                                               
3. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
4. ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง ควรทิ้งขยะให้ลงถังขยะ
5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น 
6. ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า
7. ไม่เปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์
8. ไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง
9. ควรทานอาหารให้หมดจาน
10. ไม่ควรเผาขยะหรือเศษไม้,เศษหญ้า
**** ขอบคุณภาพจากwww.tatgreenheart.com/archives/tag/ลดโลกร้อน****
Comments