ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

 
ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์
 
                  อินเตอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต (Arp Anet เรียกสั้น ๆ ว่า อาร์พา) ที่ตั้งขึ้นในปี 2512 เป็นเครือข่ายคอมพิวเคอร์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในงานวิจัยด้านทหาร (ARP : Advanced Research Project Agency) ในปี 2526 ได้แบ่งเป็น 2 เครือข่าย  1. อาร์พาเน็ต 2.มิลเน็ต ซึ่งมีการเชื่อมต่อโดยใช้ โพรโตคอล
  
 
ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตไทย
 
        การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจุดกำเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า "แคมปัสเน็ตเวอร์ก" ( Campus Network )โดยเริ่มที่ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่" เป็นแห่งแรก
 
 
Comments