การพับผ้าเช็ดหน้า

การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง สามารถพับผ้าเช็ดหน้ากันได้ทุกเพศทุกวัยด้วยวิธีการพับที่ง่ายๆ ขั้นตอนการพับไม่ซับซ้อนมาก ซึ่งทำให้เกิดความเพลิดเพลิน การฝึกสมาธิ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ชิ้นงานที่เป็นศิลปะอันทรงคุณค่า สามารถนำไปพัฒนาเป็น อาชีพเสริมได้ การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นกระเช้าดอกไม วัสดุและอุปกรณ์
1. ผ้าเช็ดหน้า
2. เข็ม และด้าย
3. กรรไกร
4. ก้านลวด
5. ริบบิ้น และกระดิ่ง

ขั้นตอนการพับผ้าเช็ดหน้า
1. นำผ้าเช็ดหน้ามาวาง แล้วพับมุมลงมา (ดังรูปด้านล่าง)

2. ม้วนเป็นวงกลมที่มุมพับลงมา จนได้เป็นดอกไม้ใช้ด้ายพันให้แน่น (ดังรูปด้านล่าง)

3. พับมุมที่ 2 ลงมา แล้วม้วนเป็นวงกลมที่มุมพับลงมา จนได้เป็นดอกไม้ใช้ด้ายพันให้แน่น และทำแบบเดิมในมุมที่ 3 และมุมที่ 4 จากนั้นใช้ด้ายพันดอกไม้ 4 ดอกให้มารวมกัน (ดังรูปด้านล่าง)

4. ปลายผ้าเช็ดหน้าด้านล่างจับจีบใช้เข็มเนาเย็บให้ติดกับดอกไม้ทั้ง 4 ดอก (ดังรูปด้านล่าง)

5. นำก้านลวด ริบบิ้น และกระดิ่งมาตกแต่งให้สวยงาม (ดังรูปด้านล่าง)

ประโยชน์ที่ได้รับ  การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ และสามารถนำไปเป็นของที่ระลึก ในงานต่างๆ และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้
 
Comments