RGS - Kozarstvo

Uzgoj alpskih koza

Koze su veoma zastupljene u zemljama sa ekstezivnom poljoprivrednom proizvodnjom, premda njihova populacija beleži rast i u bogatijim zemljama, najviše zbog netolerantnosti pojedinih grupa ljudi na kravlje mleko. Gledano u odnosu na dimenzije tela, koza daje više mleka (u odnosu na sopstvenu težinu) nego bilo koja druga životinja - do 5 litara mleka dnevno.
Razmnožavanje

Koza dostiže polnu zrelost sa 5 meseci (mužjak) odnosno 7 meseci (ženka) života. Koza je plodna do sedme godine starosti, i obično rađa 1 do 3 mladunčeta. Ciklus kod koze traje 21 dan, počinje u jesen i ponavlja se nekoliko meseci ukoliko ne dođe do oplođenja, estrus traje oko jednog do 3 dana. Gestacioni period koze traje oko 150 dana.


Značaj koze

Koze se gaje radi mleka, mesa, kože i dlake. Kozje mleko je zdravije od kravljeg i lakše se vari. Od njega se može praviti sir. Najkvalitetnija mlečna rasa je alpska koza. Meso se takođe koristi u ishrani i veoma je cenjeno kao zdrava hrana iz razloga veće otpornosti koze na bolesti i parazite u odnosu na ostalu domaću stoku. Od kozje kože se prave veoma meke i udobne rukavice. Ponegde se i krzno koristi za proizvodnju odevnih predmeta.