ตรวจสอบระยะทาง Google map

วิธีการเบื้องต้น
1. เข้าสู่หน้าหลักของ Google Maps ภาษาไทย ที่ http://maps.google.com/?hl=th
2. กด ขอเส้นทาง ครับ จะมี A กับ B
    A เป็นต้นทาง สามารถระบุ ด้วยชื่อ สถานที่ หรือ พิกัด  หรือ เราจะกำหนดเองในแผนที่ก็ได้
    B เป็นปลายทาง สามารถระบุได้เหมือน A
    สถานที่ต้นทางและปลายทาง สามารถสลับกันได้ โดยกดปุ่ม สลับ ที่อยู่ด้านหลังของ กล่องรับข้อความ A และ B
    การสลับ ต้นทาง กับ ปลายทาง อาจทำให้ระยะทางเพิ่มหรือลดก็ได้ เพราะ อาจจะต้องผ่านถนน One way หรือ ต้อง U-turn
3. หลังจากระบุสถานที่แล้ว ก็กด ขอเส้นทางเลยครับ
4. Google Maps ก็นะคำนวนระยะทางให้  พร้อม บอกรายละเอียดการเดินทาง

ตัวอย่างด้านล่าง เป็น กรณีสมมุติ ระยะทางขนส่งจาก อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
มาที่ ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา


กรณีสถานที่ต้นทางและปลายทาง ไม่ได้เป็นสถานที่สำคัญ ไม่มีในฐานข้อมูลของ Google Maps
เราสามารถระบุ ตำแหน่งสถานที่ต้นทางและปลายทาง โดยการกำหนดจากในแผนที่ได้โดยตรง


วิธีการ

1. ที่สถานที่ต้นทาง --> เปิดแผนที่ต้นทาง วางเมาส์ตำแหน่งที่จะกำหนดจุต้นทาง คลิกขวา แล้วเลือก เส้นทางจากที่นี่
2. จะได้ สถานที่ต้นทาง โดยมีป้าย ตำแหน่ง A ที่จุดที่เรากำหนดเป็นสถานที่ต้นทาง
3. ที่สถานที่ปลายทาง --> เปิดแผนที่ปลายทาง วางเมาส์ตำแหน่งที่จะกำหนดจุต้นทาง คลิกขวา แล้วเลือก เส้นทางสู่ที่นี่
4. Google Maps ก็จะคำนวณระยะทางขนส่งให้

ข้อควรระวัง
Google Maps จะคำนวณเส้นทางสายหลักเป็นอันดับแรก
แต่ในข้อเท็จจริง เส้นทางสายรอง อาจเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งจริง
Google Maps ก็ได้ทำระบบไว้รองรับ เพียงเราคลิกที่เส้นทางที่ Google Maps กำหนดให้ กดค้างไว้ แล้วลากไป วางบนเส้นทางที่เราต้องการ

เช่นตัวอย่าง

ต้นทาง --> สมมุติเป็นแหล่งหินคลุก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ปลายทาง --> สมมุติเป็นกึ่งกลางสายทาง ที่ เทศบาลเมืองสิงหนคร จ.สงขลา

จากกระทู้ด้านบน จะพบว่า ระยะทางขนส่งเท่ากับ 64.9 กม.
แต่หากเราย้ายเส้นทาง เป็นเส้นทางผ่าน อำเภอควนเนียง
ก็จะเหลือระยะทางขนส่งเพียง 50.7 กม. เท่านั้น


Comments