ราคากลาง

ประกาศจากโยธาไทย

เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีค่าแรง ตารางค่าขนส่ง
ตารางค่ากำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
และ อัตราราคางานสำหรับงานก่อสร้างชลประทานใหม่
และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ราคากลาง
ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น จึงขอยกเลิกการใช้งาน เว็บไซต์นี้
และไปใช้งานที่เว็บไซต์ใหม่
หากท่าน จะนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด จากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยครับ

ช่างถึก 
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ โยธาไทย
16 พ.ค. 2556

ข่าวสารหลักเกณฑ์ราคากลางฉบับใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

Download รวมทุกไฟล์ (ZIP)

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(เฉพาะประเด็นที่ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่)

โดย ฝ่ายเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง)
คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

ดูและ Download ข้อมูล

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า หรือ ช่างอ่าง เพื่อนช่างคนเก่งของเราครับ" มีคนถามผมว่าเมื่อทำโปรแกรมเหล็กตัวซีแล้วทำไมไม่ทำโปรแกรมเหล็กตัวอื่นๆ บ้าง
และอยากได้โปรแกรมสำหรับท่อเหล็กดำเนื่องจากมีโอกาสใช้งานบ่อย
ก็เลยทำโปรแกรมนี้ขึ้นมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้
ใช้งาน ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย อย่าปักใจเชื่อในสิ่งที่
ผมทำเพราะมันอาจจะไม่ถูก
ทั้งหมดก็ได้ และเมื่อทำแล้วก็คงต้องให้คนอื่
นๆ ช่วยตรวจสอบเพราะผมคิดคนเดียว
มันอาจมีข้อผิดพลาด และจะดีใจและมีกำลังใจอยากทำตั
วต่อไปเป็นที่สุด
เมื่อได้รับคำติเตือน ท้วงติง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งาน...
 
ธราเทพ ทองเบ้า "

เนื่องจากพบข้อผิดพลาดขนาดเหล็ก 2.5 นิ้ว หรือ 76.3 มม. หนา 3.2 มม. เข้าประมวลผลไม่ได้
จึงทำการแก้ไขให้แล้วครับ

ธราเทพ ทองเบ้า
/  19 ก.ค. 2554

โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก

ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ได้กรุณา จัดส่ง โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากของเดิม เพื่อให้การคำนวณละเอียดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสูตรในการคิดคำนวณหาน้ำหนัก เหล็กเพื่อให้ง่ายในการประมาณราคาเพิ่มขึ้นด้วย ชวนเชิญพี่ๆน้องๆ ได้ลองทดสอบใช้งานกันดู ช่างอ่างได้ฝากบอกว่าว่า หากพบข้อบกพร่องในการทำงานของโปรแกรมให้ช่วยแจ้งด้วยนะครับ และถ้ามันพอจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยเผยแพร่ให้คนอื่นใช้ด้วยก็ไม่ว่ากันครับ

โปรแกรม ที่ให้ Download มีทั้ง เวอร์ชั่น ที่ทำงาน กับ Excel 2003 และ 2007 นะครับ รวมทั้งมีเอกสาร มาตรฐาน มอก.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) แนบไปด้วย ตอนเปิดโปรแกรม ต้องเปิดการใช้แมโคร  ทั้งสองเวอร์ชั่นนะครับ

ผู้พัฒนาโปรแกรม : ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ang_nobita@hotmail.com

ข่าวสารจาก Group โยธาไทย

หนังสือแจ้งเวียนล่าสุด

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ข้อมูลแจ้งเวียน เพิ่มเติม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลางล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลาง

ราคาวัสดุก่อสร้าง

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบการคำนวณราคากลาง

ค่าแรงงานงาน
ปัจจุบันใช้บัญชีค่าแรงงาน ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ค่า Factor F
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางคำนวณค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ ร่วมทดสอบโปรแกรมประมาณราคางานทางครับ

                สวัสดีครับ มีโปรแกรมคำนวณราคางานทาง อยากให้พี่ๆ น้องๆ ช่วยกันทดสอบ ครับ เป็นโปรแกรมที่จัดทำโดยบุคลากรของกรมทางหลวง  รุ่นน้องวิศวกร สตง.ได้กรุณา ส่งมาให้เผยแพร่ พี่ๆ น้องๆ ลองใช้งานดูครับ ถ้าดีและถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จะได้เผยแพร่เพื่อใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับ
                อนึ่งที่น้องท่านใดทราบ ว่าท่านใดเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมจะได้ขออนุญาตเผยแพร่ อย่างเป็นทางการต่อไป

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง เป็นแบบที่นำมาจักทำเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ครับ