Naši projekti‎ > ‎

Svjetski dan tablice množenja

objavio 16. ruj 2018. 04:38 Mira Čuvidić   [ ažurirano 30. ruj 2018. 11:18 ]
Svjetski dan tablice množenja (WMTD -
World Multiplication Table Day) besplatan je obrazovni događaj. Održava se posljednjeg petka rujna, koji je ove godine 28. dan u mjesecu.

Koja je svrha događaja?
Glavna svrha događaja je popularizirati zabavne oblike učenja i učenja matematike. Događaj WMT Daya potiče sve da se prisjete činjenica množenja na stolovima na ugodan i neobičan način. Događaj je prigoda za učenike da se prisjete i uvježbaju množenje nakon praznika. Natjecati se u znanju množenja i dijeljenja mogu i odrasli.

U školi smo nekoliko dana imali razne aktivnosti s materijalima koje smo dobili od organizatora natjecanja, u kolegiju Naši projekti i u Quizizz kvizovima. Najvrednije su bile Lucija, Tena, Vlatka i Matea te su dobile ulogu ispitivača. Cijeli tjedan usmeno su ispitivale tablicu množenja sve učenike našega razreda, učenike trećeg razreda, učiteljicu i učenike naše škole koji su imali hrabrosti za ispitivanje. U četvrtak smo zajedno s učenicima petoga razreda rješavali matematičke zadatke u skupinama i pojedinačno u kvizu znanja. Naš je projekt trajao dva tjedna, a svečana završnica s proglašenjem najboljih održana je se 28. rujna. Na slici su učenici našeg razreda koji su dobili MT EXPERT CERTIFICATE za izvrsno znanje tablice množenja. Samo Lucija nije na slici jer u petak nije bila u školi, ali je i ona dobila certifikat. Ostali učenici obećali su da će tijekom vikenda malo vježbati pa ćemo i njima dati priliku da dobiju certifikat.