Szkolne Koło PTSM nr 69Szkol

n
e Ko

ło PTSM nr 69 na terenie naszej Szkoły  działa   pod patronatem Oddziału PTSM  im. Lecha Kosiewicza,
który mieści się w Łodzi przy ul. Zamenhofa 13.
Bierzemy udział w rajdach i innych imprezach organizowanych przez PTSM (Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych) i PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze) na terenie Łodzi i regionu łódzkiego.