Recent site activity

May 8, 2017, 5:20 PM Chairat Leejoy attached ป้ายประกาศรายชื่อ2.jpg to ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนระหว่างชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ6 ปีการศึกษา 2560
May 8, 2017, 5:20 PM Chairat Leejoy attached img007.pdf to ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนระหว่างชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ6 ปีการศึกษา 2560
May 8, 2017, 5:20 PM Chairat Leejoy created ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนระหว่างชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ6 ปีการศึกษา 2560
May 8, 2017, 5:17 PM Chairat Leejoy updated ป้ายประกาศรายชื่อ.jpg
May 8, 2017, 5:17 PM Chairat Leejoy attached img006.pdf to ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)
May 8, 2017, 5:17 PM Chairat Leejoy created ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)
May 8, 2017, 5:09 PM Chairat Leejoy attached img005.pdf to ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม)
May 8, 2017, 5:09 PM Chairat Leejoy created ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม)
Apr 11, 2017, 1:30 AM Youth Taai attached ประกาศผลสอบคัดเลือก.jpg to ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560
Apr 11, 2017, 1:30 AM Youth Taai created ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560
Apr 7, 2017, 4:14 AM Munthana Pengsai edited หน้าแรก
Apr 7, 2017, 4:06 AM Munthana Pengsai edited ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
Apr 7, 2017, 4:02 AM Munthana Pengsai attached 225094.jpg to ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
Apr 7, 2017, 4:01 AM Munthana Pengsai updated 225092.jpg
Apr 7, 2017, 4:00 AM Munthana Pengsai attached 225088.jpg to ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
Apr 7, 2017, 3:55 AM Munthana Pengsai attached 225092.jpg to ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
Apr 7, 2017, 3:55 AM Munthana Pengsai attached 225090.jpg to ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
Apr 7, 2017, 3:55 AM Munthana Pengsai attached 225087.jpg to ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
Apr 7, 2017, 3:55 AM Munthana Pengsai created ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
Apr 4, 2017, 11:06 PM Youth Taai edited ประกาศผลการสอบคัดเลือกแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
Apr 4, 2017, 10:11 PM Youth Taai edited ไม่มีชื่อ
Apr 4, 2017, 10:10 PM Youth Taai attached ประกาศผลสอบ ม.4.jpg to ประกาศผลการสอบคัดเลือกแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
Apr 4, 2017, 10:10 PM Youth Taai created ประกาศผลการสอบคัดเลือกแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
Apr 2, 2017, 8:15 PM Munthana Pengsai edited ฝ่ายบริหาร
Apr 2, 2017, 7:57 PM Munthana Pengsai edited เกี่ยวกับเรา

older | newer