ภาพกิจกรรม      
  ช่องทางการเข้าชมภาพกิจกรรมต่างๆในรั้ว ชมพู-น้ำเงิน โรงเรียนวัดราชาธิวาส
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน

posted Apr 2, 2017, 8:24 AM by Raja Dhivas   [ updated Apr 2, 2017, 8:41 AM ]

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559

https://goo.gl/photos/2JQyeQHSzd4S2FgY9


ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

posted Apr 2, 2017, 4:07 AM by Munthana Pengsai   [ updated Apr 2, 2017, 9:06 AM ]

กิจกรรม 5 ธ.ค. 2559
https://goo.gl/photos/ovAhBvyzpgr7QQwdA

พุธมามกะ
https://goo.gl/photos/Jn35CoU9tWBzm3NP9

สวนจิตรลดา
https://goo.gl/photos/tg5qXApxAkDjGQ1K9

MAHOGGANY Game PART 1
https://goo.gl/photos/3aMcv6ntuaPqVtqa6

MAHOGGANY Game PART 2
https://goo.gl/photos/DqgGeaCiHDdifDgMA

การประชุมสัมนาฯ จ.จันทรบุรี

https://goo.gl/photos/zaFqVfiDQejBHaCA71-2 of 2