ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"

posted Apr 7, 2017, 3:54 AM by Munthana Pengsai   [ updated Apr 7, 2017, 4:06 AM ]

ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เวลา 13.00 น.
รับรางวัลจากหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.รับสาส์นตราตั้งให้เป็น ศูนย์เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


            2.รับโล่ประกศเกียรติคุณ รางวัล"กิจกรรมเสริมสร้าง กระบวนการจิตอาสา" ครอบครัวพอเพียงสู่สถาน ศึกษาและชุมชน โดยโรงเรียน ครูและนักเรียน ได้รับเพียง 6 โรงเรียนจากจำนวน 40  โรงเรียน        3.คุณครูปัทมา ภูมิน้ำเงิน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านกระบวนการจัด  การเรียนการสอน (ซุปเปอร์ครู) เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

"เกริกเกียรติก้องฟ้า คือราชา"

Comments