ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"

posted Apr 7, 2017, 3:54 AM by Munthana Pengsai   [ updated Apr 7, 2017, 4:06 AM ]


ความภาคภูมิใจกับ 3 รางวัล ในระดับชาติ อีกวาระหนึ่งของ "ราชาธิวาส"
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เวลา 13.00 น.
รับรางวัลจากหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.รับสาส์นตราตั้งให้เป็น ศูนย์เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


            2.รับโล่ประกศเกียรติคุณ รางวัล"กิจกรรมเสริมสร้าง กระบวนการจิตอาสา" ครอบครัวพอเพียงสู่สถาน ศึกษาและชุมชน โดยโรงเรียน ครูและนักเรียน ได้รับเพียง 6 โรงเรียนจากจำนวน 40  โรงเรียน        3.คุณครูปัทมา ภูมิน้ำเงิน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านกระบวนการจัด  การเรียนการสอน (ซุปเปอร์ครู) เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

"เกริกเกียรติก้องฟ้า คือราชา"

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน

posted Apr 2, 2017, 8:11 AM by Munthana Pengsai   [ updated Apr 2, 2017, 8:29 AM by Raja Dhivas ]

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559

            ลูกราชาธิวาส จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 ช่วงเช้าที่ผ่านมา (30 มีนาคม 2560) โรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้จัดพิธีขอขมาอำลาครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอขมากับคุณครู เพื่อความสิริมงคลแก่ตนเองในการดำเนินชีวิต โดยมี พระกิตติวรประสาธน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานในพิธี ในพิธีได้จัดให้มีพิธีบายศรี เพื่อความเป็นศิริมงคลกับนักเรียนที่เข้าร่วมงาน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายชาญณรงค์  แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ทั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มี พระเดชพระคุณพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และในช่วงท้าย พลโทธีรวุฒิ  พุ่มศฤงฆาร นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส ได้เชิญชวนนักเรียนที่จบการศึกษา ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าต่อไป


นักเรียนเรียนรวมโรงเรียนวัดราชาธิวาส ตัวแทน สพม. 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66

posted Dec 16, 2016, 7:04 AM by Munthana Pengsai   [ updated Dec 16, 2016, 7:10 AM ]

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นักเรียนเรียนรวมโรงเรียนวัดราชาธิวาส ตัวแทน สพม. 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 
จำนวน 2  รายการได้แก่ 
1. วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint   ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
     นางสาวณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์   และ  นายกรรชัย  สังข์บุญชู 
2. ประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับ ม.ต้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา    
     เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤกษ์อุดม
ค่ายบูรณาการทางวิชาการ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

posted Dec 11, 2016, 11:25 PM by Munthana Pengsai   [ updated Dec 13, 2016, 4:32 AM ]

ค่ายบูรณาการทางวิชาการ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2559

 
 
 

1-4 of 4