เพลงประจำโรงเรียนวัดราชา 
เพลง :: มาร์ช ชมพู - น้ำเงิน

== เนื้อเพลง ==
ชมพูน้ำเงิน ราชาธิวาส ยอดปรารถนา
ให้วิชา และความรู้หมู่เรา ทั้งหลาย
ให้แนวทาง เกียรติศักดิ์ ชาติชาย
ไว้ลาย พวกเรา ราชา
ฉะนั้นเรานักเรียน หมั่นเขียนอ่าน
ให้เชี่ยวให้ชาญ เฟื่องฟูปัญญา
ขยันเรียน หมั่นเพียร ทุกเวลา
ทั้งกีฬา ทั้งเรียน เพียรดี
[ซ้ำ 1 รอบ]

เราคือชาวราชา , เราคือชาวราชา
ชมพูน้ำเงิน , ชมพูน้ำเงิน
เราคือชาวราชา เกริกเกียรติก้องฟ้า คือ ราชา

พวกเรา ราชา ทั่วหน้า ชมพูน้ำเงิน เปรมปรีดิ์
นั่นน้องนี่พี่ แซ่ซร้องยินดี 
ต่างมั่นในไมตรี ไม่มีจืดจาง

พวกเราราชา ทั่วหน้า ชมพูน้ำเงิน เปรมปรีดิ์
นั่นน้องนี่พี่ ต่างล้วนมีไมตรี
ต่างรักสามัคคี ให้ชมพู-น้ำเงิน
เจริญ
ไชโย-ไชโย


 

เพลง : ราชารู้หน้าที่
แต่งโดย : ชมรมลูกเสือเก่า

== เนื้อเพลง ==
* ทาลาลำ ทาลาลำ ทาลาลำ ทำทำ
ท่าล่าลำ ท่าล่าลำ ท่าล่าลำ ทำทำ
ท้าล้าลำ ท้าล้าลำ ท้าล้าลำ ทำทำ
ท่าล่าลำ ท้าล้าลำ ทาลาลำ ทำทำ

เราร้องเรารำทำเพลง ต่างปรีเปรมยินดี
ด้วยไมตรี (ด้วยไมตรี) สนุกสนานเฮฮา
ถึงเวลาเราเล่น แบ่งให้เป็นเวลา
นี้และหนาราชา แบ่งเวลาพาเพลิน (ซ้ำ *)

แม้เวลาทำงาน เราไม่ลานละใคร
หน้าที่ใคร (หน้าที่ใคร) ต่างก็รู้กันเอง
นี้แหละคือราชา แบ่งเวลากันเอง
จึงร่ำร้องเป็นเพลง เผื่อเป็นเพื่อนเตือนจำ (ซ้ำ *) 

เพลง : มะฮอกกานี
แต่งเมื่อ : พ.ศ.2519
เนื้อร้อง-ทำนอง : นาวาอากาศเอกพิเศษ เทอดชัย โชติพันธ์
              [นักเรียนเก่าราชาธิวาส รุ่น 56 ]

= เนื้อเพลง ==

เมื่อต้นปี มะฮอกกานีก็ผลิใบ กิ่งก้านไสวเขียวขจี

เหมือนดังเช่นเรา เหล่าน้องและพี่ สีชมพู น้ำเงินนั่น

แม้ระหว่างปี มะฮอกกานีก็สดใส ดั่งเราทั้งหลายรู้ใจกัน

รู้ยามเล่นเรียน อ่านเขียนเพียรหมั่น พร้อมใจกันทุกๆคน

* บางครั้งยังจำ คำครูเคยบ่น ครานั้นยังซนหนักหนา

เลิกเรียน แวะเวียน อยู่แถวท่าวาฯ สนุกเฮฮากันไป

ครั้นปลายปี มะฮอกกานีก็ผลัดใบ หล่นเป็นสาย เหมือนเตือนกัน

ถึงคราต้องลา ราชาธิวาสหวั่น ไหวใจพลัน กันทุกคน

 
 
เพลง : ราชานามนี้

 

เพลง :  ราชาจำจากไกล